Oppikirjassa on yliviivaustussilla korostettua tekstiä.

Yhteishaku on käynnissä

Nuoren työttömyysturvaan vaikuttaa se, miten hän hakee opiskelupaikkoja. Vielä ehtii hakemaan. Jos kevään yhteishaku menee ohi, niin ei hätää. Aikaa on syksyn alkuun asti.

Työttömyysturvalain mukaan alle 25-vuotiaalla koulutusta vaille olevalla nuorella ei ole syyslukukauden alkamisesta lukien oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen, jos hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahta opiskelupaikkaa ennen syksyllä alkavia opintoja.

Hakuvelvollisuutta ei voi kiertää hakemalla paikkoja, joihin ei täytä opiskelijaksi ottamisen perusteita. Opiskelupaikkaa ei kuitenkaan tarvitse saada. Riittää, että hakee vähintään kahta itselleen sopivaa paikkaa.

Lain tarkoitus on kannustaa nuoria pitämään huolta omasta koulutuksestaan. Tutkimusten mukaan opinnoilla on merkitystä työllistymisen kannalta.

Yhteishaku on käytännöllinen

Tämän kevään yhteishaku on alkanut 19.2.2019 ja se päättyy 12.3.2019 kello 15.00. Yhteishaussa voit hakea yhdellä hakulomakkeella tarjolla oleviin koulutuksiin. Lisätietoa voit hakea Opintopolusta.

Vaikka kevään yhteishaku on hyvä ja käytännöllinen paikka sekä hetki hakea koulutuksiin, ei velvollisuutta hakea opiskelupaikkoja ole rajattu sen mukaan, kuuluuko haettu koulutus yhteishakuun vai ei, tai hakeeko juuri yhteishaussa. Käytännössä syksyllä alkavaan koulutukseen haetaan keväällä, mutta koska hakuaikaa ei ole laissa rajattu, jatkuu se 31.8. saakka.

Jos siis et ehdi yhteishakuun mukaan, niin huomaa, että oppilaitokset järjestävät tämän lisäksi jatkuvia hakuja, joiden kautta voit hakea ympäri vuoden erilaisiin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Kun osallistut tällaisiin hakuihin ennen syyslukukauden alkua, olet täyttänyt hakuvelvollisuutesi.

Opintojen valinnoissa ei kannata olla kovin kronkeli. Kaikki opiskelu on hyödyllistä ja oma ura voi löytyä yllättävistäkin paikoista. Onnea hakuihin!

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.