Kevään tärkeät päivämäärät

Näin kevään korvalla nuoria patistetaan koulunpenkille työttömyyspäivärahan menettämisen uhalla. Työttömyyspäiväraha-oikeutensa säilyttääkseen jokaisen ammatillista koulutusta vailla olevan alle 25-vuotiaan tulisi hakea kevään yhteishaussa vähintään kahteen sellaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen, jonka pohjavaatimukset hän täyttää. Koulutusta vailla oleva nuori voi menettää työttömyyspäivärahansa, jos hän

 • jättää hakematta syksyllä 2016 alkavia opiskelupaikkoja,
 • aiheuttaa omalla menettelyllään sen, ettei tule valituksi opiskelupaikkaan,
 • kieltäytyy opiskelupaikasta tai jättää opinnot aloittamatta tai
 • keskeyttää opintonsa.

Jos nuori menettää päivärahaoikeuden, palautuu oikeus työttömyyspäivärahaan viimeistään silloin, kun hän täyttää 25 vuotta. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa jo tätä ennen, jos nuori suorittaa jonkun ammatillisen tutkinnon tai jos nuori on ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.

Näin täytät hakuvelvollisuutesi:

 • Hae kevään yhteishaussa vähintään kahta opiskelupaikkaa.
 • Ammatillisen koulutuksen ohella voit hakea opiskelupaikkaa myös esimerkiksi yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös paikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista. Haettavan opiskelupaikan tulee olla sellainen, jonka opiskelijaksi ottamisen perusteet täytät.
 • Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen on 23.2.–15.3.2016.
 • Korkeakoulujen osalta ensimmäisenä hakuaikana 8.1.—27.1.2016 haetaan vieraskielisiin koulutuksiin, Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutuksiin sekä joihinkin maisterihakuihin. Toisena hakuaikana 16.3.—6.4.2016 haetaan muihin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin.
 • Jos saat kutsun pääsykokeeseen tai muuhun valintatilaisuuteen, kannattaa näihin tilaisuuksiin myös osallistua.
 • Jos saat opiskelupaikan, kannattaa se ottaa vastaan ja aloittaa opinnot.
 • Onnea valitsemallesi opintielle!
Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.