Kirjoittajat

Sanna Alamäki, YTK:n toimitusjohtaja.

Sanna Alamäki, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki on rohkea keskustelija, jolle muutos on mahdollisuus. Sannan mielestä työllistyminen on tärkeintä ja hän haastaa kaikki yhteistyöhön uusien toimintatapojen löytämiseksi. Työttömyysturvassa pitäisi Sannan mukaan keskittyä oleelliseen ja ottaa samalla olemassa olevasta ja tulevasta teknologiasta kaikki hyöty irti.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

YTK:n Petja Eklund on tehnyt riittävästi virheitä kutsuakseen itseään erityisasiantuntijaksi. Ja onhan se erityistä, että YTK:lla on tällainen renessanssinero, joka kirjoittelee blogeja milloin mistäkin. Asiaa ja analyysejä, mutta harvoin tämä vekkuli pystyy vastustamaan kiusausta lirvauttaa sekaan huumoria. Kaikista hyveistään huolimatta Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Lauri Hannus

Lauri Hannus, viestintäpäällikkö

YTK:n viestintäpäällikkö Lauri Hannus etsii yhteiskunnallisesti kiinnostavia näkökulmia ansioturvaan ja työllisyyteen. Uteliaisuus ja avoimuus ovat Hannukselle keskeisiä voimavaroja. Tuntuma työelämän muutokseen on journalistitaustaiselle viestinnän ammattilaiselle omakohtainen.

Ilona Kangas

Ilona Kangas, viestintä- ja asiakkuusjohtaja

Ilona Kangas johtaa YTK:n markkinointia, viestintää ja asiakkuustyötä. Ei ihme, että hän analysoi päivät pitkät ja väliin blogissakin sitä, mitä asiakkaillemme kuuluu ja miten voisimme entisestään auttaa teitä onnistumaan työelämän käänteissä.

Maarit Nevalainen, työttömyysturvaneuvoja, YTK

Maarit Nevalainen, työttömyysturvaneuvoja

Maarit työskentelee YTK:lla asiakasrajapinnassa.  Hän on kiinnostunut monista asioista mutta innostuu eniten ihmisistä ja ilmiöistä. Kirjoittajana Maarit tarkastelee maailmaa ennen muuta sanojen merkitysten kautta ja hänen mielestään jokainen teksti tarvitsisi pienen tujauksen huumoria.

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö

Anne on Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n henkilöstöpäällikkö. Annea kiinnostavat ihmiset, vuorovaikutus, valmentava johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Hän inspiroituu haasteista ja yhdessä tekemisestä.

Anne Rautu

Anne Rautu, markkinointipäällikkö

Anne Rautu on YTK:n markkinointipäällikkö. Hän pyrkii omalla positiivisella otteellaan innostamaan muita näkemään muutoksissa mahdollisuuksia ja etsimään haasteisiin ongelmien sijaan ratkaisuja.

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija - YTK

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija

Jyri Sundin työskentelee YTK:ssa työttömyysturva-asiantuntijana. Jyri haluaa blogikirjoituksissaan avata työttömyysturvan saloja ja tehdä monimutkaisesta järjestelmästä ymmärrettävämmän. Työttömyysturva on monen tekijän yhteispeliä ja siksi se onkin mielenkiintoinen tarkastelun ja kehittämisen kohde.

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen.

Suvi Tynkkynen, lakimies

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen haluaa varmistaa, että kaikille taataan yhdenvertaisesti oikeus työttömyysturvaan. Suvia kiinnostaa voimassa olevien sääntöjen kyseenalaistaminen ja mahdollisten kohtuuttomuuksien esiintuominen. Suvi haluaa antaa äänensä työttömyysturvan kehittämiselle yksilön näkökulmasta oikeudenmukaisempaan suuntaan.

"Invest in yourself... it's the most important investment you'll ever make." - Warren Buffett

YTK:n päälakimies Paula Virri.

Paula Virri, päälakimies

YTK:n päälakimies Paula Virri vastaa YTK:n toiminnan laillisuudesta ja vastuullisuudesta. Paulaa kiinnostavat työelämän muutosilmiöt ja työsuhteisiin liittyvän säädösympäristön kehittyminen sekä näiden vaikutukset työttömyysturvalainsäädäntöön. Vain muutos on pysyvää, ja siksi siihen sisältyy aina myös mahdollisuus.  

Ermo Inkeroinen, lakimies 2017-2020

YTK:n lakimies Ermo Inkeroinen tiesi ja tietää kait yhä, että yksikään työttömyysturvalain pykälä ei ole yksiselitteinen. Ermo myös aina tiesi ja tietää varmasti yhä, mitä lainsäätäjä on kulloinkin tarkoittanut. Omaan rauhalliseen tyyliinsä Ermo auttoi meitä kaikkia muitakin ymmärtämään missä mennään. Hieno mies!

Pirjo Kaasinen, markkinointijohtaja 2016-2019

YTK-Yhdistyksen markkinointijohtaja Pirjo Kaasinen rikkoi blogikirjoituksissaan työelämän ja työnhaun myyttejä.  Pirjon tavoitteena oli aina herätellä ja  kannustaa suomalaisia entistä rakentavampaan työelämään. Pirjo toi mukanaan timantinkovaa ammattitaitoa ja jätti meille perinnöksi pyrkiä samaan. Kiitos Pirjo!

Teija Hautera, päälakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja, että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Auli Hänninen, toimitusjohtaja 2009 - 2017

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen halusi yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvalainsäädäntöä. Kirjoituksissaan Hänninen hahmotteli rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjosi asiantuntemuksensa päättäjien käytettäväksi. Hänninen siirtyi Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi vuoden 2017 lopussa. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme korkeuksiin.