Kirjoittajat

Sanna Alamäki, YTK:n toimitusjohtaja.

Sanna Alamäki, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki on rohkea keskustelija, jolle muutos on mahdollisuus. Sannan mielestä työllistyminen on tärkeintä ja hän haastaa kaikki yhteistyöhön uusien toimintatapojen löytämiseksi. Työttömyysturvassa pitäisi Sannan mukaan keskittyä oleelliseen ja ottaa samalla olemassa olevasta ja tulevasta teknologiasta kaikki hyöty irti.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan

Petja Eklund, erityisasiantuntija

YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund pureutuu blogikirjoituksissaan tarkkanäköisin analyysein työelämään ja työttömyyteen. Eklund puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, ei koskaan toisin päin.

Ilona Kangas

Ilona Kangas, viestintä- ja asiakkuusjohtaja

Ilona Kangas johtaa YTK:n markkinointia, viestintää ja asiakkuustyötä. Ei ihme, että hän analysoi päivät pitkät ja väliin blogissakin sitä, mitä asiakkaillemme kuuluu ja miten voisimme entisestään auttaa teitä onnistumaan työelämän käänteissä.

Anne Rautu

Anne Rautu, markkinointipäällikkö

Anne Rautu on YTK:n markkinointipäällikkö. Hän pyrkii omalla positiivisella otteellaan innostamaan muita näkemään muutoksissa mahdollisuuksia ja etsimään haasteisiin ongelmien sijaan ratkaisuja.

YTK:n päälakimies Paula Virri.

Paula Virri, päälakimies

YTK:n päälakimies Paula Virri vastaa YTK:n toiminnan laillisuudesta ja vastuullisuudesta. Paulaa kiinnostavat työelämän muutosilmiöt ja työsuhteisiin liittyvän säädösympäristön kehittyminen sekä näiden vaikutukset työttömyysturvalainsäädäntöön. Vain muutos on pysyvää, ja siksi siihen sisältyy aina myös mahdollisuus.  

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen.

Suvi Tynkkynen, lakimies

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen haluaa varmistaa, että kaikille taataan yhdenvertaisesti oikeus työttömyysturvaan. Suvia kiinnostaa voimassa olevien sääntöjen kyseenalaistaminen ja mahdollisten kohtuuttomuuksien esiintuominen. Suvi haluaa antaa äänensä työttömyysturvan kehittämiselle yksilön näkökulmasta oikeudenmukaisempaan suuntaan.

"Invest in yourself... it's the most important investment you'll ever make." - Warren Buffett

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö

Anne on YTK:n henkilöstöpäällikkö. Siinä työssä Annea kiinnostavat ihmiset, vuorovaikutus ja osaamisen kehittäminen. Hän inspiroituu haasteista ja yhdessä tekemisestä ja saa samalla innolla myös kaikki muut mukaan.

Lauri Hannus

Lauri Hannus, viestintäpäällikkö

YTK:n viestintäpäällikkö Lauri Hannus etsii yhteiskunnallisesti kiinnostavia näkökulmia ansioturvaan ja työllisyyteen. Uteliaisuus ja avoimuus ovat Hannukselle keskeisiä voimavaroja. Tuntuma työelämän muutokseen on journalistitaustaiselle viestinnän ammattilaiselle omakohtainen.

Ermo Inkeroinen, lakimies 2017-2020

YTK:n lakimies Ermo Inkeroinen tietää, että yksikään työttömyysturvalain pykälä ei ole yksiselitteinen. Ermo myös aina tietää, mitä lainsäätäjä on kulloinkin tarkoittanut. Omaan rauhalliseen tyyliinsä hän auttaa meitä kaikkia muitakin ymmärtämään missä mennään.

Pirjo Kaasinen, markkinointijohtaja 2016-2019

YTK-Yhdistyksen markkinointijohtaja Pirjo Kaasinen rikkoo  blogikirjoituksissaan työelämän ja työnhaun myyttejä.  Pirjon tavoitteena on herätellä ja  kannustaa suomalaisia entistä rakentavampaan työelämään.

Teija Hautera, päälakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja, että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Auli Hänninen, toimitusjohtaja 2009 - 2017

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen halusi yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvalainsäädäntöä. Kirjoituksissaan Hänninen hahmotteli rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjosi asiantuntemuksensa päättäjien käytettäväksi. Hänninen siirtyi Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi vuoden 2017 lopussa.