Kirjoittajat

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Lauri Hannus

Lauri Hannus, viestintäpäällikkö

YTK:n viestintäpäällikkö Lauri Hannus etsii yhteiskunnallisesti kiinnostavia näkökulmia ansioturvaan ja työllisyyteen. 

Auli Hänninen YTK

Auli Hänninen, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.

Ilona Kangas

Ilona Kangas, viestintä- ja asiakkuusjohtaja

Ilona Kangas johtaa YTK:n markkinointia, viestintää ja asiakkuustyötä. Ei ihme, että hän analysoi päivät pitkät ja väliin blogissakin sitä, mitä asiakkaillemme kuuluu ja miten voisimme entisestään auttaa teitä onnistumaan työelämän käänteissä.

Anna Mäkelä-Mäki, asiakaskokemusjohtaja, YTK

Anna Mäkelä-Mäki, asiakaskokemusjohtaja

Anna on täysi-ikäinen YTK:lainen, eli jo pitkään talossa vaikuttanut tekijä. Vuosien aikana Anna  on ollut monessa mukana ja saanut kasvaa organisaation mukana. Tällä hetkellä Anna vastaa YTK:lla asiakaskokemuksen kehittämisestä. Hän rakastaa joukkueurheilua, joten yhteen hiileen puhaltaminen positiiviisella otteella on se, mitä Anna tuo mukanaan. Annalle YTK:n joukkue on muodostunut tärkeäksi osaa elämää erinomaisten työkaverien ja yhteiskunnallisesti merkittävän työn kautta. Annalla siis sykkii vihreä sydän vahvasti.

Maarit Nevalainen, työttömyysturvaneuvoja, YTK

Maarit Nevalainen, työttömyysturvaneuvoja

Maarit Nevalainen työskentelee YTK:lla asiakkaiden ja tekstien parissa. Hän havainnoi ihmislähtöisesti työttömyyteen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä ja tarkastelee maailmaa ennen muuta merkitysten kautta. Maaritin mielestä jokainen teksti tarvitsee pienen tujauksen huumoria, sillä se meitä ihmisiä yhdistää. 

Marko Paakkunainen, bottikuiskaaja, YTK

Marko Paakkunainen, bottikuiskaaja

Marko Paakkunainen työskentelee YTK:lla bottikuiskaajana. Markolla on pitkä kokemus asiakaspalvelutehtävistä, mikä näkyy siinä, että Marko osaa aina ajatella asioita asiakkaan näkökulmasta. Tämä yhdistettynä luonteenomaiseen kykyyn hakea ratkaisuja tekee Markosta juuri oikean tekijän säätämämään chatbottiamme. Kun Markolla vielä aina on pientä pilkettä silmäkulmassa, on selvää, että tässä on timanttinen tyyppi.   

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö

Anne on Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n henkilöstöpäällikkö. Annea kiinnostavat ihmiset, vuorovaikutus, valmentava johtaminen ja osaamisen kehittäminen. Hän inspiroituu haasteista ja yhdessä tekemisestä.

Anne Rautu

Anne Rautu, markkinointipäällikkö

Anne Rautu on YTK:n markkinointipäällikkö. Hän pyrkii omalla positiivisella otteellaan innostamaan muita näkemään muutoksissa mahdollisuuksia ja etsimään haasteisiin ongelmien sijaan ratkaisuja.

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija - YTK

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija

Jyri Sundin työskentelee YTK:ssa työttömyysturva-asiantuntijana. Jyri avaa blogikirjoituksissaan työttömyysturvan saloja ja tekee monimutkaisesta järjestelmästä ymmärrettävämmän. Työttömyysturva on monen tekijän yhteispeliä ja siksi se on Jyrin mielestä niin mielenkiintoinen tarkastelun ja kehittämisen kohde.

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen.

Suvi Tynkkynen, lakimies

YTK:n lakimies Suvi Tynkkynen haluaa varmistaa, että kaikille taataan yhdenvertaisesti oikeus työttömyysturvaan. Suvia kiinnostaa voimassa olevien sääntöjen kyseenalaistaminen ja mahdollisten kohtuuttomuuksien esiintuominen. Suvi haluaa antaa äänensä työttömyysturvan kehittämiselle yksilön näkökulmasta oikeudenmukaisempaan suuntaan.

"Invest in yourself... it's the most important investment you'll ever make." - Warren Buffett

YTK:n päälakimies Paula Virri.

Paula Virri, lakiasiainjohtaja

YTK:n lakiasiainjohtaja Paula Virri vastaa YTK:n toiminnan laillisuudesta ja vastuullisuudesta. Paulaa kiinnostavat työelämän muutosilmiöt ja työsuhteisiin liittyvän säädösympäristön kehittyminen sekä näiden vaikutukset työttömyysturvalainsäädäntöön. Vain muutos on pysyvää, ja siksi siihen sisältyy aina myös mahdollisuus.  

Sanna Alamäki, YTK:n toimitusjohtaja.

Sanna Alamäki, toimitusjohtaja 2017-2021

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki on rohkea keskustelija, jolle muutos on mahdollisuus. Sannan mielestä työllistyminen on tärkeintä ja hän haastaa kaikki yhteistyöhön uusien toimintatapojen löytämiseksi. Työttömyysturvassa pitäisi Sannan mukaan keskittyä oleelliseen ja ottaa samalla olemassa olevasta ja tulevasta teknologiasta kaikki hyöty irti.

Ermo Inkeroinen

Ermo Inkeroinen, lakimies 2017-2020

YTK:n lakimies Ermo Inkeroinen tiesi ja tietää kait yhä, että yksikään työttömyysturvalain pykälä ei ole yksiselitteinen. Ermo myös aina tiesi ja tietää varmasti yhä, mitä lainsäätäjä on kulloinkin tarkoittanut. Omaan rauhalliseen tyyliinsä Ermo auttoi meitä kaikkia muitakin ymmärtämään missä mennään. Hieno mies!

Pirjo Kaasinen

Pirjo Kaasinen, markkinointijohtaja 2016-2019

YTK-Yhdistyksen markkinointijohtaja Pirjo Kaasinen rikkoi blogikirjoituksissaan työelämän ja työnhaun myyttejä.  Pirjon tavoitteena oli aina herätellä ja  kannustaa suomalaisia entistä rakentavampaan työelämään. Pirjo toi mukanaan timantinkovaa ammattitaitoa ja jätti meille perinnöksi pyrkiä samaan. Kiitos Pirjo!

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Anne-Mari Saarensilta, operatiivinen johtaja, YTK

Anne-Mari Saarensilta, operatiivinen johtaja 2020-2021

Anne-Mari kävi auttamassa YTK:ta pahimpien korona-aikojen ylitse.