Poikkeuslakien jälki on pitkä. Kuvituskuva.

Koronakevään poikkeuslakien jälki on pitkä

Koronakriisi toi keväällä 2020 massiiviset vaikutukset monille toimialoille ja myös suomalaiseen työttömyysturvajärjestelmään. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi tehdyt lakimuutokset työllistävät työttömyysturvan asiantuntijoita muutoksenhaun ja takaisinperinnän osalta vielä pitkään.

Viime kevään koronarajoitukset johtivat massalomautuksiin monilla toimialoilla. Työttömyysturvalainsäädäntöön ja työttömyysturvan toimeenpanoon vaikuttaviin lakeihin valmisteltiin kevään aikana pikavauhtia yhteensä 26 lakimuutosta helpottamaan työntekijöiden tilannetta massiivisten lomautusten edessä. 

Muutokset vaikuttivat lomautettujen ja työttömäksi jääneiden asemaan monin tavoin. Entistä useampi jäsen pääsi ansioturvan piiriin, kun työssäolo- ja jäsenyysehtoa lyhennettiin 26 viikosta 13 viikkoon.  Lomauttamisen perusteita helpotettiin väliaikaisesti, muun muassa työntekijän lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin neljästätoista päivästä viiteen päivään 1.4.2020 voimaantulleella lakimuutoksella. Tämä johti siihen, että tuhansia jäseniämme lomautettiin lähes samanaikaisesti viiden päivän lomautusilmoitusajalla ja vastaanotimme muutaman päivän sisällä tuhansia lomautettujen hakemuksia. Kaiken kaikkiaan käsittelimme ennennäkemättömän määrän lomautettujen hakemuksia kevään ja kesän aikana.  

Useiden lakimuutosten voimassaoloa jatkettiin viime vuoden loppuun. Eräät poikkeuslait, kuten suojaosan korottaminen ja sovitellun päivärahan maksamiseen liittyvät kevennykset, ovat voimassa edelleen. Niiden voimassaolo on päättymässä näillä näkymin kesäkuun lopussa.

Vuosi koronapoikkeustilan alkamisen jälkeen on hyvä pysähtyä muistelemaan, millaisen rumban lakimuutosten suma sai aikaan YTK:ssa.  Vaikka lakimuutokset oli tarkoitettu helpottamaan työttömyysturvan hakuprosessia ja ansioturvan piiriin pääsyä asiakkaan näkökulmasta, merkitsivät muutokset työttömyyskassojen näkökulmasta hyvin työntäyteistä kevättä.

Sosiaali- ja terveysministeriön kysyy työttömyyskassojen näkemyksiä lakiesityksistä yleensä työttömyyskassojen yhteisjärjestön, TYJ:n kautta. Koronapoikkeuslait valmisteltiin kiireellisesti ja lausuntopyyntöihin tuli vastata nopealla, päivän tai jopa tuntien varoitusajalla. Ei ollut tavatonta, että lausuntopyyntöihin valmisteltiin vastauksia viikonloppuisin ja iltaisin. Pääsimme myös valmistelussa mukaan palavereihin ja kuulemisiin, joissa saimme kertoa näkemyksiämme suoraan valmisteleville virkamiehille ja ministerille.

Valmisteluvaiheessa pohdimme työttömyyskassan ja jäsenen näkökulmasta, miten suunniteltu muutos vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen. Kaikkia ongelmallisia soveltamistilanteita ei pystytä ennakolta huomioimaan. Esimerkiksi lyhennetyn työssäoloehdon soveltamisalaa muutettiin 1.7.2020 voimaan tulleella lakimuutoksella. Muutoksen jälkeen oikeus ansiopäivärahaan syntyi tietyin edellytyksin myös tilanteissa, joissa peruspäivärahan enimmäismaksuaika oli kesken.

Kun julkisuudessa keskustellaan työttömyysturvaan liittyvistä lakimuutoksista, jäsenet ottavat työttömyyskassaan puhelimitse ja viesteille yhteyttä tiedustellakseen lakimuutoksen vaikutusta omaan tilanteeseen. Lakimuutoksista viestiminen selkeästi eri kanavissamme, kuten verkkosivuilla, jäsenkirjeillä, asiakaspalvelussa ja chatissa on sujuvan asiakaskokemuksen näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Tämä korostui viime vuonna voimakkaasti. Esim. verkkosivuillamme oli keväällä 2020 yli tuplasti enemmän kävijöitä kuin tavallisesti ja asiakaspalvelijamme vastasivat viime vuoden aikana yli sataan tuhanteen puheluun. Tämä tarkoitti keskimäärin 419 puhelua vuoden jokaisena arkipäivänä.

Pidimme kevään aikana lakimuutoksista lukuisia koulutustilaisuuksia henkilökunnalle. Loimme myös erilaisia ohjeistuksia ja tiedotteita käsittelykäytännöistä. Työttömyyskassat laativat yhteistyössä toimintasuosituksia varmistaakseen yhteneväiset käsittelykäytännöt eri kassoissa. Päätöspohjat muokattiin vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lakimuutosten vuoksi pidimme tiiviisti yhteyttä sidosryhmiin kuten TE-toimistojen ja Kelan edustajiin poikkeuslakien tulkinnoista ja soveltamiskäytännöistä.

Lakimuutokset aiheuttivat myös maksatusjärjestelmään muutoksia. Ne toteutettiin hyvin nopealla aikataululla.

Vaikka koronan aiheuttamien poikkeuslakien voimassaolo on suurelta osin päättynyt, törmäämme niihin vielä pitkään muutoksenhaussa ja takaisinperinnässä, sillä ne vaikuttavat rinnakkain voimassaolevan lainsäädännön kanssa. Teemme myös parhaamme asiakkaidemme auttamiseksi ajassa eläneiden lakipykälien ymmärtämiseksi.

YTK:n päälakimies Paula Virri.

Paula Virri, lakiasiainjohtaja

YTK:n lakiasiainjohtaja Paula Virri vastaa YTK:n toiminnan laillisuudesta ja vastuullisuudesta. Paulaa kiinnostavat työelämän muutosilmiöt ja työsuhteisiin liittyvän säädösympäristön kehittyminen sekä näiden vaikutukset työttömyysturvalainsäädäntöön. Vain muutos on pysyvää, ja siksi siihen sisältyy aina myös mahdollisuus.  

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.