YTK:n työntekijä etätöissä aurinkoisessa saaristossa - YTK

Koronakevät on takana ja YTK on valmis uusiin haasteisiin

Huoli jäsentemme tilanteesta on vaihtunut ylpeyteen siitä, mitä me olemme jäsentemme kanssa saaneet aikaan. Tämäkään kriisi ei lannistanut meitä, vaan teki meistä entistä vahvempia. Innostus ja usko tulevaisuuteen ovat vahvasti läsnä.

Tärkeintä oli saada rahat liikkeelle

Arvioimme alkuvuonna, että nousemassa oleva epidemia tulee johtamaan massalomautuksiin ja työttömyyden voimakkaaseen nousuun. Varoitimme, että etuuksien maksatus viivästyy, koska nykylainsäädännön reunaehdoin ei ole mahdollista lisätä käsittelyresurssia epidemian vaatimassa tahdissa.

Ensisijaisesti olimme huolissamme jäsentemme toimeentulosta, koska arvioimamme hakemusmäärät olisivat tulleet lähtötasolla käsitellyksi vasta vuoden kuluessa. Jälkikäteen arvioituna skenaariomme oli turhankin synkkä. Se kuitenkin vauhditti meitä tekemään laajoja ja nopeita ratkaisuja tilanteen saamiseksi hallintaan.

Ruuhkat iskivät kuin kymmenen tuhatta volttia

Hakemuksia tuli kaiken kaikkiaan yli kymmenkertainen määrä normaaliin vuosirytmiin nähden. Käsittelyjonomme lähtivät kasvuun. Niiden pitenemistä oli tuskallista seurata, vaikka teimme hartiavoimin töitä.

Yksi merkittävä rajapyykki oli 30 päivän ylittyminen. Tämä on nimittäin laissa määritelty aika, jonka kuluessa päätös pitäisi pystyä antamaan. Muistutimme itseämme siitä, että pandemia on ollut meistä riippumaton, odottamaton ja poikkeuksellinen koko yhteiskuntaa ravisteleva tapahtuma. Meidän tehtävämme oli tehdä parhaamme, että tilanne saataisiin hallintaa ja jäsenemme saisivat rahansa.

Tiesimme, että työttömien ja lomautettujen ensisijainen kysymys on se, milloin rahat saa. Tämän olemme aina ottaneet vakavasti ja toimiemme keskeinen painopiste on aina varmistaa, että jäsenemme saavat rahat nopeasti. Tähän liittyy se, että saamme asiakkaalle tiedon siitä, milloin voimme rahat maksaa.

Tulossa olleen hakemusvyöryn edessä ymmärsimme kuitenkin, että pian emme enää pystyisi antamaan edes arviota siitä, milloin rahat olisivat hakemuksen jälkeen tulossa. Siirryimme maksuaikataulun näyttämisestä tilastojen jakamiseen. Emme siis enää kertoneet, milloin rahat ovat tulossa vaan näytimme, mikä kulloinkin oli hakemusten käsittelytilanne. Erilaisin mallein pyrimme kuitenkin ennustamaan tilanteen kehittymistä ja onnistuimmekin jo toukokuussa lähettämään hakijoille tarkempia tekstiviestejä käsittelytilanteesta.

Pitkäjänteisellä nöyryydellä ja työllä ruuhkat on nyt purettu

Tätä kirjoitettaessa käsittelyaikamme ovat jo hyvällä tasolla. Lomautettujen ensihakemusten käsittelyjono on ollut jo pidemmän aikaan yhdessä päivässä. Jatkohakemusten osalta olemme alle kahdessa viikossa ja työttömien ensihakemuksetkin ovat jo hienosti alle 30 päivän. Töitä vielä riittää, sillä normaalisti käsittelyaikamme ovat kaikissa hakemuksissa alle viikossa.

Asiakaspalvelun vastausprosentti on myös palannut hyvälle tasolleen, mikä on ensiarvoisen tärkeää. Työttömyyden aikana huoli on suuri ja sitä ahdistusta me voimme parhaiten lieventää tarjoamalla kattavaa henkilökohtaista palvelua.

Miten onnistuimme saamaan tilanteen hallintaan ennakoitua nopeammin?

Mielenkiintoinen yksityiskohta koronakriisissä on ollut se, että YTK on parhaimmillaan maksanut noin 35 prosenttia kaikista päivärahoista, vaikka jäsenmäärämme on noin 25 prosenttia kaikista vakuutetuista. Jo tämä kertoo suoraan siitä, että olemme onnistuneet. Samalla myös mitattu asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkealla ja saamme jatkuvasti kannustavaa palautetta jäseniltämme. Myös tyytymättömyyttä on ollut pitkistä käsittelyajoista, minkä ymmärrämme hyvin. Palaute on näiltäkin osin ollut rakentavaa ja kiitämmekin kaikkia kärsivällisyydestä.

Tehtävässä onnistuminen on ollut monen yksittäisen tekijän summa. Keskiössä on kuitenkin YTK:n omistautuva henkilökunta, joka on kaikissa käänteissä ajatellut jäseniämme. Myönteinen kehä on pyörinyt alusta saakka, sillä kannustava jäsenistö on palautteellaan antanut meille lisää voimaa jatkaa hyvää työtämme.

Henkilökuntaan liittyvä huikea suoritus on ollut se, että olemme palkanneet pitkälti yli sata uutta työntekijää ja kouluttaneet heidät etänä. Kertoo myös siitä, että jo ensimetreistään alkaen yyteekoolaiset ovat motivoituneita auttamaan.

Olimme etukenossa tulevan haasteen suhteen ja siksi meillä oli reilun kuukauden verran aikaa paiskia aikaisempia töitä pois ja kehittää uusia järjestelmiä ja prosesseja ruuhkan taltuttamiseksi. Hyvä esimerkki tästä oli uuden OmaYTK:n julkaiseminen ja sen myötä robotiikan käyttöönotto myöhemmin keväällä.

Poikkeusaika toi yli 20 työttömyysturvaan liittyvää lakimuutosta. Meillä oli onneksi jo pohjalla hyvä järjestelmä lakimuutosten käytäntöön viemiseksi, mutta ei voi kuin hattua nostaa kaikille meidän käsittelijöille ja neuvojille, jotka nämä uudet ja soveltamiseltaan monimutkaiset lakimuutokset veivät käytäntöön.

Osaltaan onnistumisessa on ollut mukana myös laaja etätyö, johon heti alkuun ryhdyimme. YTK:lla on jo useamman vuoden ollut mahdollisuus etätöihin, mutta missään vaiheessa emme olleet valmistautuneet siihen, että käytännössä koko organisaatio alkaa pyöriä etänä. Pääsimme kuitenkin hyvin vauhtiin, kun olimme osanneet ajoissa järjestää tarvittavaa tekniikkaa ja valmiutta muutenkin jo oli. Toimivalla yhteistyöllä saimme myös luotua uusia työhyvinvointiin liittyviä tapoja, jotka auttoivat meitä jaksamaan.

Panostimme vahvasti myös viestintään. Halusimme, että jäsenemme olisivat kartalla siitä, mitä tapahtuu. Tämä oli erityisen tärkeää, sillä päivärahan hakeminen kosketti nyt valtavan suurta joukkoa. Me tiedämme, että työttömyysturva on monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Kyse on kuitenkin toimeentulosta, joten jokainen tarvitsee omaan tilanteeseensa osuvia neuvoja, jotta voi luottavaisesti suhtautua tilanteeseen. Tässä teimme parhaamme ja olemmekin saaneet paljon kiitosta. Kiitosta voimme antaa myös takaisinpäin, sillä iso osa viestinnästä perustui suoraan asiakkaiden toiveisiin ja palautteisiin. Palaute on ollut niin arvokasta, että yhtään jäsenien suunnalta tullutta ajatusta emme ole halunneet jättää tutkimatta ja hyödyntämättä.

Mitä syksy tuo tullessaan?

Kukaan ei tiedä, mitä tulossa on. Me suhtaudumme asiaan kuitenkin erittäin vakavasti. Ylläpidämme korkeaa valmiutta vastata tilanteeseen, jos hakemusmäärät alkavat taas nousta. Jatkamme myös teknisen puolen kehittämistä siten, että jokaisen olisi entistä helpompi hakea päivärahaa ja saada tietoa omasta tilanteestaan.

YTK on aina pitänyt hyvää huolta taloudestaan. Koronakriisin alkaessa YTK:lla oli vahva puskuri pahojen päivien varalle, eikä YTK:n taloudellisesta kestävyydestä ole tarvinnut olla suuremmin huolissaan. Kasvaneet etuusmenot ja varovainen suhtautuminen huomiseen tarkoittavat kuitenkin sitä, että ensi vuoden jäsenmaksua laskettaessa on otettava huomioon nämä taloudelliset reunaehdot. Jäsenmaksulla on pysyttävä hoitamaan kassan vastuulla olevat etuusmenot ja pitämään yllä rahastoa vastaavien kriisien varalle.

YTK on entistä vahvempi

Vaikka koronakevät oli kriisi, se oli myös iso mahdollisuus meille viedä tekemistämme uudelle tasolle. Kun nyt katsoo taaksepäin, on suorastaan ällistyttävää huomata, mitä olemme saaneet aikaan ja millaisissa olosuhteissa kaikki on tehty. Meidän näkemyksemme on, että YTK on entistä vahvempi. Kriisi osoitti, että pystymme toimimaan joustavasti, osaamme soveltaa ja meillä on kyky ennakoida tulevaa. Mikään keskeinen kehityshanke ei sammahtanut, vaan kaikki liikkui eteenpäin entistä vauhdikkaammin.

Tästä on epäilemättä alkamassa uusi aikakausi siinä, miten työttömyysturvaa hoidetaan. Me YTK:ssa olemme jäseniemme kanssa entistä paremmassa asemassa vastaamaan kaikkiin tuleviin haasteisiin.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.