Nainen nauttii vapaudestaan ulkoilemalla iloisen kultaisen noutajansa kanssa - YTK

Kultainen kädenpuristus ja ansiopäiväraha

Työsuhteen päättyessä työnantaja voi tarjota sopimusta erorahasta. Eroraha vaikuttaa ansioturvassa. Se on hyvä jo ennalta ymmärtää. Tärkeintä on muistaa ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Eroraha estää etuuden maksamisen - mutta mitään et menetä

Työttömyysturvalain tarkoitus on korvata työntekijälle työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Lainsäätäjä on ajatellut, että erorahaa saaneella ei ole työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.  Siksi erorahoista on tehty lakiin oma pykälä, joka estää etuuden maksamisen tietyltä ajanjaksolta. Käytännössä asia menee niin, että jos työnantaja maksaa erorahan, ei saa työttömyysetuutta ajalta, jota eroraha vakipalkkana vastaa. Jos esimerkiksi saa 6 kuukauden palkkaa vastaavan erorahan, ei saa työttömyysetuutta 6 kuukauteen.

Kyse ei ole korvauksettomasta määräajasta eli ”karenssista”, vaan kyse on maksamisen esteestä. Tarkalleen ottaen työttömyysetuuksia ei menetä; työttömyysetuuden maksaminen vain aloitetaan myöhemmin.

Ja on työkkärilläkin sanottavansa

Jos sovit työnantajasi kanssa työsuhteen päättämisestä, on se työvoimapoliittisesti arvioituna "moitittava teko". Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TE-toimisto tutkii työsuhteen päättymisen ja jos eroamiselle ei ole pätevää syytä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 45 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tämä on korvaukseton määräaika eli "karenssi".

Tässä pitää muistaa, että jos olet saanut "kultaisen kädenpuristuksen", jo se estää työttömyysetuuden maksamisen. Tämä niin sanottu taloudellisen etuuden jaksotus voi kulua samaan aikaan edellä mainitun karenssin kanssa.

Jos jaksotettava taloudellinen etuus vastaa alle 45 päivän palkkaa, et voi saada korvauksettoman määräajan vuoksi päivärahaa, vaikka erorahan vaikutus olisi jo päättynyt. Ja toisin päin; jos jaksotettava taloudellinen etuus vastaa yli 45 päivää, se estää etuuden maksamisen pidempään kuin karenssi. Silloin 45 päivän korvauksettomalla määräajalla ei ole käytännön merkitystä. 

Kannattavuuslaskelmia

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävistä ansiotuloista. Eroraha eli ”jaksotettava taloudellinen etuus” ei ole työhön perustuvaa palkkaa, joten sitä ei huomioida. Ansiopäivärahan tasoon tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta. Ansiopäiväraha tyypillisesti lasketaan 6 kuukauden palkoista, joten jos päiväraha laskettaisiin erorahasta, joka vastaa 6 kuukauden palkkaa, olisi lopputulos sama. Ansiopäiväraha lasketaan bruttoansioista, joten verotuksella ei päivärahan tasoon ole vaikutusta. Veroprosenttien takia käteen jäävä summa voi toki vaihdella.  

Periaatteessa säännöt ovat yksinkertaisia, mutta käytännössä niistä on usein hankala päästä varmuuteen omassa tapauksessaan. Tämä aiheuttaa huolta, koska kyse on toimeentulosta. Etukäteen ei oikein voi tehdä kannattavuuslaskelmia, koska etuuspäätökset tehdään toteutuneiden maksujen mukaan ja toisaalta kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, missä ajassa ja millä palkalla työllistyy uudestaan erorahan jälkeen ja miten verotus menee.

Työttömyyskassa ei voi tehdä kannattavuuslaskelmia sinulle. Meiltä saat sen sijaan opastusta esimerkiksi siitä, miten erorahan vaikutus lasketaan.

Ja se työnhaku!

Suurin haaste erorahoissa on ollut se, että työnhakua ei välttämättä ole muistettu aloittaa tai pitää voimassa TE-toimistossa. Näissä tapauksissa on voinut käydä niin, että henkilö on työttömyysturvalakia sovellettaessa ollut 6 kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Silloin menettää keräämänsä työssäoloehdon, eikä ansio- tai peruspäivärahaa voida maksaa ollenkaan ennen kuin on täyttänyt työssäoloehdon uudestaan.

Muista siis aina ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimäisenä työttömyyspäivänä, vaikka et aikoisi erorahan vuoksi ansiopäivärahaa hakea.

Käsitteistä

Kun puhutaan "kultaisesta kädenpuristuksesta", tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja vapaaehtoisesti maksaa työntekijälle työsuhteen päättyessä jonkun summan. Työttömyysturvassa tämä on "jaksotettavaa taloudellista etuutta". Yllä olevassa kirjoituksessa tarkoitetaan "erorahalla" tällaista rahaa.

"Eroraha" on huono käsite siinä mielessä, että työttömyysturvalaissa sille ei ole suoraa vastinetta. Jokainen voi siis vapaasti ymmärtää sen viittaavan mihin tahansa rahaan, jota työnantaja työsuhteen päättyessä maksaa.

Jollekin "eroraha" voi tarkoittaa vahingonkorvausta, joka ei vaikuta työttömyysturvassa mitenkään. Lisäksi "erorahalla" voidaan tarkoittaa irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta, joka estää päivärahan maksamisen määräajalta. On myös mahdollista, että joku mieltää "erorahan" voi tarkoittavan työnantajalta tullutta viimeistä rahasuoritusta, joka saattaa sisältää peruspalkkaa, lomakorvauksia ja esimerkiksi irtisanomisajan palkkaa.

Julkaistu alun perin 09.11.2020. Uutista päivitetty 6.10.2022.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.