Puhelinlinjat ovat perjantaisin kiinni 18.12. saakka. 

Nainen nauttii vapaudestaan ulkoilemalla iloisen kultaisen noutajansa kanssa - YTK

Kultainen kädenpuristus ja ansiopäiväraha

Työsuhteen päättyessä työnantaja voi tarjota sopimusta erorahasta. Eroraha vaikuttaa ansioturvassa. Se on hyvä jo ennalta ymmärtää. Tärkeintä on muistaa ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

Eroraha estää etuuden maksamisen - mutta mitään et menetä

Työttömyysturvalain tarkoitus on korvata työntekijälle työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Lainsäätäjä on ajatellut, että erorahaa saaneella ei ole työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.  Siksi erorahoista on tehty lakiin oma pykälä, joka estää etuuden maksamisen tietyltä ajanjaksolta. Käytännössä asia menee niin, että jos työnantaja maksaa erorahan, ei saa työttömyysetuutta ajalta, jota eroraha vakipalkkana vastaa. Jos esimerkiksi saa 6 kuukauden palkkaa vastaavan erorahan, ei saa työttömyysetuutta 6 kuukauteen.

Kyse ei ole korvauksettomasta määräajasta eli ”karenssista”, vaan kyse on maksamisen esteestä. Tarkalleen ottaen työttömyysetuuksia ei menetä; työttömyysetuuden maksaminen vain aloitetaan myöhemmin.

Kannattavuuslaskelmia

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työttömyyttä edeltävistä ansiotuloista. Eroraha eli ”jaksotettava taloudellinen etuus” ei ole työhön perustuvaa palkkaa, joten sitä ei huomioida. Ansiopäivärahan tasoon tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta. Ansiopäiväraha tyypillisesti lasketaan 6 kuukauden palkoista, joten jos päiväraha laskettaisiin erorahasta, joka vastaa 6 kuukauden palkkaa, olisi lopputulos sama. Ansiopäiväraha lasketaan bruttoansioista, joten verotuksella ei päivärahan tasoon ole vaikutusta. Veroprosenttien takia käteen jäävä summa voi toki vaihdella.  

Periaatteessa säännöt ovat yksinkertaisia, mutta käytännössä niistä on usein hankala päästä varmuuteen omassa tapauksessaan. Tämä aiheuttaa huolta, koska kyse on toimeentulosta. Etukäteen ei oikein voi tehdä kannattavuuslaskelmia, koska etuuspäätökset tehdään toteutuneiden maksujen mukaan ja toisaalta kokonaisuuteen vaikuttaa myös se, missä ajassa ja millä palkalla työllistyy uudestaan erorahan jälkeen ja miten verotus menee.

Työttömyyskassa ei voi tehdä kannattavuuslaskelmia sinulle. Meiltä saat sen sijaan opastusta esimerkiksi siitä, miten erorahan vaikutus lasketaan.

Ja se työnhaku!

Suurin haaste erorahoissa on ollut se, että työnhakua ei välttämättä ole muistettu aloittaa tai pitää voimassa TE-toimistossa. Näissä tapauksissa on voinut käydä niin, että henkilö on työttömyysturvalakia sovellettaessa ollut 6 kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä. Silloin menettää keräämänsä työssäoloehdon, eikä ansio- tai peruspäivärahaa voida maksaa ollenkaan ennen kuin on täyttänyt työssäoloehdon uudestaan.

Muista siis aina ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimäisenä työttömyyspäivänä, vaikka et aikoisi erorahan vuoksi ansiopäivärahaa hakea.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

YTK:n työttömyysturva-asiantuntija Petja Eklund pureutuu blogikirjoituksissaan tarkkanäköisin analyysein työelämään ja työttömyyteen. Eklund puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, ei koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.

Näistä puhutaan

Takaisin Pulssin etusivulle