Neljä seinäkelloa, kukin eri ajassa. Kellojen alla lukee Lontoo, New York, Tokio, Moskova.

Lähdössä ulkomaille?

Työtön työnhakija saa matkustaa. Työnhakijan ei siis tarvitse jatkuvasti oleilla Suomessa. Mutta miten käy päivärahaoikeuden, jos ulkomailla on tarkoitus oleskella pidempään?

Työtön työnhakija saa matkustaa. Työnhakijan ei siis tarvitse jatkuvasti oleilla Suomessa. Mutta miten käy päivärahaoikeuden, jos ulkomailla on tarkoitus oleskella pidempään?

Ansiopäivärahan maksaminen Suomesta edellyttää sitä, että päivärahan hakijaa voidaan pitää Suomessa asuvana. Ulkomaille vakinaisesti muuttavalla henkilöllä ei ole oikeutta Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Suomessa asuvana voidaan pitää sellaista henkilöä, joka tilapäisesti oleskelee ulkomailla, jos oleskelun voidaan arvioida kestävän enintään yhden vuoden. Tämän aikarajan puitteissa etuuksien maksaminen jatkuu normaalisti ulkomailla oleskelusta huolimatta.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja on kuitenkin muuttumassa yhdestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Aikarajaa koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.4.2019.

Jos henkilön ei voida katsoa asuvan Suomessa, voi hän kuitenkin saada Suomesta etuuksia Suomessa työskentelyn perusteella.

Ansiopäivärahan maksaminen Suomesta edellyttää lisäksi sitä, että työnhaku TE-toimiston asiakastietojärjestelmässä on voimassa ja, että työnhakija on ilmoittanut TE-toimistolle yhteystietonsa työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten. Työnhakijan tulisi siis aina olla valmis ja kykenevä vastaanottamaan tarjottua työtä ja TE-toimiston palveluita Suomesta.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.