Opiskelijoita työskentelee yhdessä pyöreän pöydän ääressä.

Lisää mahdollisuuksia opiskella ansiosidonnaisella

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä 25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuutta. Lain oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2018. Asia on nyt edennyt ja laki on tulossa voimaan vuoden vaihteessa.

Lakimuutos laajentaa työttömän opiskelumahdollisuuksia

Lähtökohtaisesti opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen. Jo nykyisellään ansiosidonnaisella on voinut opiskella sivutoimisesti tai, jos opiskelu on ollut tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada tai säilyttää työpaikka. Arvion näistä on tehnyt TE-toimisto ja keinovalikoimassa on ollut esimerkiksi työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu.

Lakimuutoksen myötä opintojen tukemisen edellytyksiä tulkittaisiin laajasti. Jos suunniteltujen opintojen kesto on enintään kuusi kuukautta, ei TE-toimisto arvioi työnhakijan yksilöllistä koulutustarvetta tai opintojen tarkoituksenmukaisuutta. Käytännössä voi siis hyvin vapaasti valita, mitä haluaa opiskella.

Aiemmin opintojen tukemisen edellytys on ollut myös se, että opinnot ovat päätoimisia. Lyhytkestoinen opiskelu voi olla tämän lisäksi myös sivutoimista. Keskeistä on se, että opintojen muodostama kokonaisuus kestää enintään kuusi kuukautta. Tarkoitus ei siis ole tukea uusia tutkintoon johtavia opintoja, vaan avata väylä muuntokoulutukselle ja kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiselle.

Muista tukimuodoista poiketen tällaisen lyhytkestoisen opiskelun ajalla työttömällä on velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Lakimuutokseen liittyvän hallituksen esityksen mukaan lyhytkestoiset opinnot voitaisiin kuitenkin tapauskohtaisesti ottaa huomioon harkittaessa, mitä palveluita työnhakijalle on tarkoituksenmukaista tarjota.

Enintään kuusi kuukautta kestävä opiskelu ei siis jatkossa estä työttömyysetuuden maksamista yli 25-vuotiaalle työnhakijalle. Opinnoista pitää silti ilmoittaa TE-toimistoon ennen opintojen alkamista, jotta TE-toimisto osaa antaa sopivan lausunnon työttömyyskassalle.

Työllistämistä edistävistä palveluista poiketen lyhytkestoisten opintojen ajalta ei makseta korotusta päivärahaan eikä myöskään kulukorvauksia.

Myös aktiivimalli on otettu huomioon

Esityksessä on otettu erikseen huomioon se, että lyhytkestoinen opiskelu täyttää aktiivimallin edellytykset. Jatkossa myös sivutoimisella opiskelulla voi täyttää aktiivimallin edellytykset. Lisäksi muut yli viisi päivää kestävät päätoimiset opinnot nollaavat aktiivisuuden tarkastelujakson ja palauttavat työttömyysetuuden täysimääräiseksi, jos sitä on jo alennettu.

Lakimuutos on erittäin tervetullut. Se pitää sisällään toivottua uudistusta siihen suuntaan, että työttömyysetuutta voi jatkossa väljemmin käyttää työllistymisensä edistämiseen.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.