Farkkuihin ja valkoiseen t-paitaan pukeutunut nainen istuu pöydällä ja pohtii omavastuuajan uudelleen asettamista kahvikuppi kädessä - YTK

Lomautus jatkuu, tuleeko uusi omavastuuaika?

Osa koronapoikkeuksista on päättymässä vuoden vaihteeseen. Yksi näistä on omavastuuaikaan tehty poikkeus. Miten tämä vaikuttaa tilanteessa, jossa työrupeaman jälkeen lomautus alkaa uudelleen?

Koronavuosi toi mukanaan laajat lomautukset. Kesän ja syksyn aikan tilanne helpotti ja iso osa lomautuksista päättyi. Koronarajoitusten laajentuessa ja talouden näkymien heikentyessä näköpiirissä on jälleen lomautuksia. Usea voi siis löytää itsensä tilanteesta, jossa uusi lomautus alkaa.

Omavastuuaika ja sen poikkeukset

Tavanomaisesti voimme maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun päivärahanhakija on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Tätä aikaa kutsutaan omavastuuajaksi. Se asetetaan kerran ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohti. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Korona toi tähän pari poikkeusta. Omavastuuaika on poikkeuksen myötä ollut viisi arkipäivää, joina hakija on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. Omavastuuaika on siis aiemmasta poiketen ollut viisi arkipäivää. Koska omavastuuaika on suoraan laskettu kokonaisina päivinä, ei poikkeuspykälässä ole ollut vaatimusta siitä, että omavastuuajan tulisi täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Muutoksia omavastuuajan uudelleen asettamisessa ei ole ollut.

Keskeisin koronapoikkeus on kuitenkin ollut se, että omavastuuajalta on voitu maksaa ansiopäivärahaa.

Uusi omavastuuaika, ei välttämättä

Jos edellinen lomautus on alkanut esimerkiksi viime keväänä, olemme voineet poikkeuksen nojalla maksaa ansiopäivärahaa myös omavastuuajalta. Jos lomautus on sittemmin päättynyt, ja on nyt alkamassa uudestaan, herää kysymys siitä, tuleeko uusi omavastuuaika.

Lakiin ei tullut muutoksia omavastuuajan uudelleen asettamisesta. Eli poikkeuksesta huolimatta uuden omavastuuajan asettaminen menee kuten ennen.

Jos tänä vuonna lomautettuna ollut työntekijä lomautetaan uudelleen ensi vuonna, eikä työssäoloehto ole välissä täyttynyt ja enimmäismaksuaikaa on vielä jäljellä, voimme jatkaa etuuden maksamista ilman uutta omavastuuaikaa.

Omavastuuaika on poikkeuksenkin aikana asetettu, vaikka sen ajalta on voitu maksaa. Hakijan näkökulmasta omavastuuaikaa ei käytännössä ole ollut, mutta lain näkökulmasta se on yhä siellä ollut, vaikka sen ajalta on maksettu. Siksi emme myöskään aseta uutta omavastuuaikaa, vaikka työssäoloehto olisi lomautusten välissä täyttynyt, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja siinä yhteydessä edellinen omavastuuaika on asetettu.

Esimerkki

  • Henkilö on ollut lomautettuna 31.3.-31.5.2020.
  • Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on alkanut 31.3.2020 ja samassa yhteydessä on asetettu omavastuuaika.
  • Henkilö palaa työhön ja täyttää uuden työssäoloehdon 1.6.-31.1.2021.
  • Henkilö lomautetaan uudelleen helmikuussa 2021.
  • Ansiopäivärahan uusi enimmäismaksuaika alkaa 1.2.2021.
  • Uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja edellinen omavastuuaika on siinä yhteydessä asetettu.
  • Uutta omavastuuaikaa ei aseteta.
Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.