Me YTKlaiset henkilöstön kehittämisen polulla

Anne Pihlava, henkilöstöpäällikkö, YTK

Toimintaympäristön muutos, järjestelmien muutokset ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työttömyyskassassa jatkuvaa uuden oppimista, tietojen päivittämistä ja soveltamista. Miten tässä vauhdissa pysyy työntekijä?

Toimintaympäristön muutos, järjestelmien muutokset ja lainsäädännön muutokset edellyttävät työttömyyskassassa jatkuvaa uuden oppimista, tietojen päivittämistä ja soveltamista. Miten tässä vauhdissa pysyy työntekijä?

Motivaatio on uuden oppimisen avain – ”Mitä hyötyä minulle on tästä?” kysyy aikuinen oppija. Kun hyöty löytyy, löytyy myös halu oppia. Hyötyjen avaaminen on esimiesten tärkeä tehtävä. Keskustelemalla ja pohtimalla yhdessä laajennetaan ymmärrystä ja havahdutaan uuden oppimisen tarpeisiin. Yhdessä löydetään uusia näkökulmia ja oppimisesta tulee positiivinen kehä.  

Tiimeistä tukea oppimiseen
Meillä YTK:lla siirryttiin reilu vuosi sitten toimintokohtaisista ryhmistä monialaisiin tiimeihin. Tiimissä eri asiantuntemusalojen tekijät istuvat kahdessa neljän hengen pöytäryhmässä ja muodostavat ydinyksikön, joka tarjoaa jäsenilleen ”ykköstason tuen” niin työttömyysturvaan kuin järjestelmien käyttöön ja työtapoihinkin liittyvissä kysymyksissä. Mikäli vastaus ei löydy tiimistä, ”kakkostason tukena” toimii Klinikka, joka auttaa ratkomaan kiperämpiäkin kysymyksiä, ja ”kolmostason tuen” tarjoaa sisäinen asiantuntijaverkosto.

Tiimeihin siirryttiin pilottikokeilun kautta. Etukäteen kohdattiin myös monenlaisia epäluuloja ja jopa epätoivon tunteita, kun tuttua ja turvallista toimintatapaa järkytettiin. Kuitenkin jo hyvin lyhyessä ajassa, muutaman kuukauden pilotin jälkeen tiimien hyödyt tulivat näkyviksi, ja tiimit koettiin voittopuolisesti positiiviseksi jutuksi. Tiimissä opittiin ymmärtämään toisen työtä: Etuuskäsittelijä kuulee, miten päivärahanhakijaa neuvotaan puhelimessa, ja millaiset asiat hakijoita askarruttavat. Työttömyysturvaneuvoja ymmärtää, millaiset muistilaput järjestelmässä helpottavat etuuskäsittelijän työtä ja auttavat asiakasta saamaan päätöksen nopeammin. Takaisinperinnän ymmärtäminen tuo lisäarvoa niin puhelinneuvonnassa kuin maksatuksessakin. Toisen työn ymmärtämisen kautta opitaan ymmärtämään paremmin asiakkaan polkua. Asiakkaan polun ymmärtäminen puolestaan on välttämätön avain parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseen. Nyt reilun vuoden jälkeen tiimeistä ei enää haluta luopua.

Oppiminen on yhteinen asia
​​​​​​​
Henkilöstön kehittämistoiminnon rakentaminen on ollut osa YTK:n toimintatavan uudistusta. Tavoitteena on mallintaa oppimispolkuja ja tuottaa niitä tukevia koulutus- ja valmennusratkaisuja. Yhtenä haasteena on, miten pystymme hyödyntämään tiimejä oppivana yksikkönä. Kaverin kertoma asia arjessa menee tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin maaliin kuin koulutusluokassa powerpointilta nähty. Työpajatyöskentelyssä tiimiläiset pääsevät jakamaan osaamistaan ja samalla kartuttamaan omaansa. Oppimisesta tulee yhteinen asia, jossa jatkuvan parantamisen periaatteella yhdessä rakennetaan ja kehitetään uutta tieto- ja kokemuspääomaa asiakkaan hyödyksi.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.