YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen

Miksei työttömyyskassa voisi olla työnhaun tukena?

Työttömyyskassat eivät saa nykylain mukaan tukea jäsentensä työllistymistä tai työssä pysymistä. Tämä on omituista, sillä kassoilla on työttömiin jäseniinsä paljon asiakaskontakteja, joiden yhteydessä työllistymistä voitaisiin tukea.

Suomessa on yhtä aikaa monilla aloilla työvoimapulaa ja toisilla taas sitkeää työttömyyttä. Tästä on monenlaista haittaa: työt jäävät tekemättä ja veroeurot keräämättä, ja samalla tuhannet osaavat ihmiset eivät pääse urallaan ja elämässään eteenpäin.

Hallitus on hakenut rakenteellista ratkaisua asiaan ja tehnyt töitä työvoimapalveluiden kehittämiseksi pohjoismaiseen suuntaan. Toukokuun alusta tulikin voimaan muutoksia työvoimapalveluiden järjestämiseen ja työttömien henkilöiden kohtaamiseen. Tavoitteena on työttömän kohtaaminen mahdollisimman nopeasti ja monta kertaa työttömyyden alussa. Vuoden 2024 lopussa tapahtuu suurempi muutos, kun työllisyyspalveluiden järjestäminen siirretään kunnille tai kuntien yhteenliittymille.

Suomessa palkansaajien ansioturvan hoitavat työttömyyskassat, joihin jokaisella palkansaajalla on mahdollisuus liittyä. Työttömyyskassojen tehtävät on määritelty työttömyyskassalaissa. Lain mukaan työttömyyskassa järjestää jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Muuta kassa ei saa tehdä. Työttömyyskassat eivät siis saa tukea jäsentensä työllistymistä tai työssä pysymistä.​ Tämä on epäloogista, sillä kassoilla on työttömiin jäseniinsä paljon asiakaskontakteja, joiden yhteydessä työllistymistä voitaisiin tukea.

Diili, jossa aivan kaikki voittaisivat

Työttömyyskassoille pitäisikin sallia myös jäsentensä työllisyyden edistäminen.​ Kun lainsäädäntöä ollaan muuttamassa, voitaisiin tässä yhteydessä ottaa myös työttömyyskassat mukaan työllisyyden hoitamiseen.

Malli voisi olla hyvin yksinkertainen: kassoille annettaisiin mahdollisuus tukea työllistymistä, mutta ei pakkoa. ​Tuo mahdollisuus ilman pakkoa olisi samantyyppinen kuin eläkeyhtiöiden mahdollisuus työkykypalveluihin. Niitä tarjotaan, koska niillä on suora yhteys työurien pituuteen ja sitä kautta työkyvyttömyyseläkkeisiin. ​Työttömyyskassan tuki työllistymisessä pyrkisi lyhentämään jäsenistön työttömyysjaksoja, mikä hyödyttäisi jäseniä, työttömyyskassaa ja aivan koko yhteiskuntaa.​

Esimerkiksi YTK:lla työtön jäsenemme käyttää sähköistä jäsenpalvelua 1–4 kertaa kuukaudessa. Tätä kautta tavoitamme kuukausittain noin 40–50 000 työtöntä työnhakijaa useita kertoja. Jos laki sen mahdollistaisi, voisimme jokaisen käynnin yhteydessä kohdentaa hakijoille vaikkapa tietoa avoimista työpaikoista tai koulutuksia hänen asuinalueellaan tai ammattialallaan.​

Lähetämme myös paljon lakisääteisiä kassapalveluista kertovia viestejä, joiden yhteydessä olisi mahdollista kartoittaa jäsenen kykyä ja kiinnostusta työllistymiseen. Toimimalla tehokkaammin ja monikanavaisemmin työllistämisen edistämiseksi voisimme saada useammat nopeammin takaisin töihin.

Tavoitteena ei ole uuden työnvälityspalvelun rakentaminen, vaan jäseniltämme saatavan tiedon hyödyntäminen ja työnhakuun liittyvän tiedon välittäminen.​ Nyt työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamisen edistämisessä ulkopuolelle on jätetty yksi taho, joka on säännöllisesti tekemisissä työttömän henkilön kanssa. Tämä ei edistä työllisyystavoitteiden toteutumista ja siinä ei ole mitään järkeä.

Auli Hänninen YTK

Auli Hänninen, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.