Nainen tekee päivärahahakemusta laptopilla - YTK

Miksi en voi hakea päivärahaa kerralla koko lomautuksen ajalta?

Kun kymmenettuhannet ihmiset hakevat ehkä ensimmäistä kertaa elämässään työttömyysetuuksia, tulee eteemme kysymyksiä asioista, jotka ovat meille niin itsestäänselviä, että emme ole aiemmin osanneet niistä viestiä tarvittavalla laajuudella ja selkeydellä. Erityisesti pohdintaa aiheuttavat päivärahan hakemisen käytännöt.

Niin milloin sen ensimmäisen hakemuksen voi lähettää?

Työttömyysturvalain mukaan ansiopäivärahahakemus tehdään kirjallisesti. Paljon sen tarkemmin asiaa ei ole määritelty. Hieman tarkennusta löytyy valtioneuvostonasetuksesta, joka on annettu työttömyysturvalain toimeenpanosta. Asetuksen mukaan "ansiopäiväraha maksetaan päivärahakauden alkamisesta lukien jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain, kuitenkin siten, että ensimmäinen maksukausi voi olla edellä mainittua lyhyempi."

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjaamme aina hakijaa hakemaan niin, että neljä viikkoa tai kuukausi täyttyy. Poikkeuksena tietenkin tilanteet, joissa työttömyys tai lomautus päättyy. Käytännössä asetuksen sisältö tarkoittaa myös sitä, että hakijan on turha hakea ennakkoon tulevaa aikaa, koska joka tapauksessa voimme kuitenkin maksaa vasta jälkikäteen mennyttä aikaa. Ja koska hakemuksella selvitämme etuusoikeuteen vaikuttavia seikkoja, meidän pitäisi joka tapauksessa myös pyytää lisäselvitystä ennakkoon tehtyyn hakemukseen, koska vasta jälkikäteen jokainen tietää, mitä on tapahtunut.

Kun ensimmäinen maksukausi voi asetuksen mukaan olla lyhyempi kuin neljä viikkoa tai kuukausi, tarkoittaa se sitä, että ensimmäisen hakemuksen voit laittaa jo ennen kuin neljä viikkoa tai kuukausi on kulunut. Ei kuitenkaan ole olemassa lakisääteistä rajaa sille, milloin ensimmäisen päivärahahakemuksen voit tarkalleen ottaen lähettää. Vakiintunut käytäntö on kaksi viikkoa.

Kaksi viikkoa on hyvä aika, koska ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on tyypillisesti hieman pidempi. Kun laitat ensimmäisen hakemuksen vähän aikaisemmin, saat ensimmäisen päivärahan noin kuukauden kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta.

Kaksi viikkoa on käytännöllinen myös siitä syystä, että työttömyyspäivärahakauden alkuun asetetaan pääsääntöisesti viittä täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika, jolta ei voida maksaa. Jos siis lähetät ensimmäisen hakemuksen ennen kuin omavastuuaika on kulunut, saat ensimmäiseen hakemukseen kielteisen päätöksen. Tämä aiheuttaa turhaa työtä ja voi viivästyttää päivärahojesi maksua. Hämmennystä tässä aiheuttaa se, että nyt koronaepidemian aikana on voimassa poikkeuspykälä, joka sallii päivärahan maksamisen myös omavastuun ajalta, mutta se on toinen juttu.

Mikä on ensimmäinen hakemus ja voinko kiirehtiä rahojani hakemalla lyhyemmältä ajalta?

Ensimmäisellä hakemuksella tarkoitamme sitä hakemusta, jonka lähetät, kun työttömyys tai lomautus alkaa, etkä sitä ennen ole hetkeen hakenut päivärahaa. Käsittelyn näkökulmasta "ensimmäinen hakemus" on hakemus, jonka tietojen pohjalta teemme ratkaisun siitä, täyttyvätkö ansiopäivärahan maksamisen edellytykset ja mikä on täyden ansiopäivärahasi määrä.

Olemme ahkerasti neuvoneet tekemään ensimmäisen hakemuksen, kun lomautuksen tai työttömyyden alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Olemme onnistuneet siinä niin hyvin, että myös ne, jotka ovat jo olleet päivärahan saajina osa-aikatyön aikana ja ovat tulleet lomautetuksi, ovat tehneet hakemuksen kahden viikon päästä lomautuksen alkamisesta. Tämä ei ole tarpeellistä, koska kyseessä ei ole "ensimmäinen hakemus", vaan normaali jatkohakemus, jonka aikana on vain tapahtunut joku muutos. Silloin jatketaan normaalia hakurytmiä.

Suurten hakemusmäärien vuoksi käsittelymme on ruuhkautunut ja ansiopäivärahapäätöksiä joutuu odottamaan tavanomaista pidempään. Sinun ei kannata tehdä hakemusta lyhyemmältä ajalta siinä toivossa, että saisit rahasi nopeammin. Normaalisti jatkohakemus, jossa ei ole muutoksia, menee maksuun heti. Jos hakemuksessa on muutoksia, se menee käsittelyjonoon ja me tarkistamme erikseen, mitä muutoksia on ollut. Maksaminen viivästyy.

Miksi en voi hakea päivärahaa kerralla koko lomautuksen ajalta?

Monia sosiaalietuuksia ja myös esimerkiksi yritystukia haetaan siten, että yhdellä hakemuksella haetaan tuki koko tukiajaksi. Siksi moni on ihmetellyt sitä, että ei voi hakea etukäteen koko lomautusaikaa. Ymmärrettävä ajatus varsinkin silloin, kun koko lomautusaika on etukäteen tiedossa.

Työttömyysturva ei kuitenkaan toimi näin. Etuutta maksetaan aina takautuvasti ja hakujakson aikaiset tapahtumat vaikuttavat herkästi etuusoikeuteen. Jos etuuksia voisi hakea etukäteen, meidän pitäisi kuitenkin jälkikäteen tarkistaa, että mitään muutoksia ei ole ollut. Eli käytännössä pyytäisimme aina uuden hakemus menneeltä ajalta.

Vaikka esimerkiksi tuleva lomautusjakso olisi etukäteen tiedossa, ei kukaan voi tietää, miten se todellisuudessa tulee toteutumaan. Vastaavasti on myös mahdotonta tietää mitään niistä lukuisista seikoista, kuten esimerkiksi sairastumisesta, jotka voivat vaikuttaa etuusoikeuteen.

Jos mitään muutoksia ei ole ollut, on päivärahan hakeminen kuitenkin onneksi erittäin helppoa. Toki se pitää muistaa tehdä, mutta aikaa ja vaivaa se ei juurikaan vaadi. 

Päivärahan hakemisen kymmenen käskyä

  1. Ilmoittaudu TE-toimistoon.
  2. Hae päivärahaa aina takautuvasti menneeltä ajalta. Ensimmäisessä hakemuksessa kahdelta kuluneelta viikolta ja jatkohakemuksessa neljältä kuluneelta viikolta tai yhdeltä kuluneelta kuukaudelta.
  3. Päivärahaa ei voi hakea ennakkoon tulevalta ajalta.
  4. Tee ensimmäinen hakemus, kun työttömyyden tai lomautuksen alkamisesta on kulunut kaksi viikkoa. Hae kuluneet kaksi viikkoa.
  5. Tee jatkohakemus, jos työttömyys tai lomautus jatkuu, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisi vielä käsitelty.
  6. Tee jatkohakemus aikaisintaan neljän viikon tai yhden kuukauden jälkeen ensimmäisen hakemuksesi viimeisestä päivästä.
  7. Saat rahasi nopeammin, kun noudatat jatkohakemuksessa OmaYTK:n ehdottamaa hakujaksoa.
  8. Tee viimeinen hakemus aikaisintaan viimeisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä.
  9. Tee hakemus viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakujakson ensimmäisestä päivästä.
  10. Keep calm. Jos hakemuksesta puuttuu jotain, otamme yhteyttä.
Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.