Kolikot vaihtavat omistajaa kädestä käteen - YTK

Miksi saan niin vähän soviteltua päivärahaa?

Kun työskentelet osa-aikaisesti, voimme maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa. Silloin ansaitsemasi palkka vähentää ansiopäivärahan määrää. Joskus voi tuntua, että päivärahan määrä vähenee liikaa. Fiilistä ei käy kieltäminen, vaikka päivärahasi on laskettu ja maksettu oikein.

Maksuperusteinen sovittelu

Sovitellun päivärahan määrä riippuu siitä, paljonko ansaitset. Pääsääntöisesti palkka huomioidaan sillä hakujaksolla, jolla palkka maksetaan. Kun samaan aikaan ansiopäivärahaa aina haetaan ja se myös maksetaan takautuvasti, ei ole ihme, jos välillä tuntuu, että luvut eivät täsmää. Tämä johtuu siitä, että ehkä vertaat yhden kuun palkkoja toisen kuun päivärahoihin.

Osa-aikatyö alkaa

Otetaan esimerkki:

  1. Aloitat osa-aikatyön heinäkuussa ja työ jatkuu elokuussa. Ensimmäinen palkka maksetaan elokuussa.
  2. Haet elokuussa päivärahaa heinäkuulta. Heinäkuun hakujaksolla sinulle ei ole maksettu palkkaa, jolloin me voimme elokuussa maksaa sinulle täyttä päivärahaa heinäkuulta.

Tässä tapauksessa saat siis elokuussa palkan heinäkuun osa-aikatyöstä sekä myös täyden päivärahan heinäkuulta, vaikka teet samalla osa-aikatyötä myös elokuussa. Saatat siis ehkä ihmetellä, miksi sait niin paljon päivärahaa, vaikka olet ollut osa-aikatyössä.

Jos työtilanne jatkuu säännöllisenä, tilanne tasoittuu ja saat joka kuukausi palkan osa-aikatyöstä sekä päivärahan, jonka määrässä edellisen kuun palkka on huomioitu. Kaikki tuntuu olevan oikein, jos palkan ja työn määrässä ei ole ollut muutoksia. Kaikki onkin oikein, vaikka saatat yhä verrata vääriä asioita keskenään. Tässä sillä ei ole väliä, koska lopputulos sama, kun työn määrässä ja sitä kautta palkassa ei ole ollut muutoksia.

Osa-aikatyön määrä vähenee

Otetaan toinen esimerkki:

  1. Teet osa-aikatyötä heinä-, elo- ja syyskuussa. Elokuussa osa-aikatyön määrä vähenee.
  2. Palkka heinäkuusta maksetaan elokuussa ja palkka elokuusta maksetaan syyskuussa.
  3. Syyskuussa haet päivärahaa elokuulta. Päivärahassa otetaan huomioon elokuussa maksettu palkka heinäkuulta. Me maksamme sinulle syyskuussa päivärahan, jossa on huomioitu elokuussa maksettu mutta heinäkuussa tehty työ.

Kun syyskuussa saat pienemmän palkan elokuulta, voi sinusta tuntua oudolta. Saat pienemmän palkan ja samalla myös pienemmän päivärahan!

Jos töiden vähentyminen jatkuu myös syyskuussa, voit myös ihmetellä asiaa sitä kautta. Et juurikaan tee töitä syyskuussa, mutta silti syyskuussa maksettu päiväraha on pieni!

Molemmissa tapauksissa selitys on se, että vertaat vääriä asioita keskenään. Ensimmäisessä vertaat syyskuussa maksettu palkkaa ja syyskuussa maksettua päivärahaa keskenään. Nämä eivät ole yhteismitallisia, koska syyskuussa maksettuun päivärahaan ei vaikuta syyskuussa maksettu palkka. Sovittelun peruste syyskuussa maksetuissa päivärahoissa on elokuussa maksettu palkka.

Vastaavasti toisessa tapauksessa vertaat ehkä syyskuussa tekemääsi työtä syyskuussa maksettuihin päivärahoihin. Taas menee metsään, koska syyskuussa tehdyillä töillä ei ole yhteyttä syyskussa maksettuihin päivärahoihin elokuulta.

Miten tätä kuuluu ajatella?

Tällaisen maksuperusteisen sovittelun etu on se, että osa-aikatyön alkaessa ansiopäiväraha ei heti putoa, jolloin työn vastaanottamisen kynnys ei ole niin korkea. Huono puoli on tietysti se, että kun kokonaistulot ovat etupainotteisia, et välttämättä huomaa varautua siihen, että päivärahan määrä pienenee esimerkiksi seuraavassa kuussa.

Kun katsot kulloistakin sovitellun päivärahan määrää, yritä pitää mielessä se, että sen määrään vaikuttanut tulo voi olla ansaittu parikin kuukautta sitten. Esimerkiksi heinäkuussa tehty työ voi vaikuttaa vasta syyskuussa maksetuissa päivärahoissa.

Maksuperusteisessa sovittelussa vaikuttaa siis se, milloin palkka maksetaan. Ei se, milloin työ tehdään.

Jos vertaat vaikka syyskuussa tekemääsi työtä syyskuussa maksettuun päivärahaan, vertaat keskenään asioita, joilla ei ole tekemistä toistensa kanssa. Älä siis sekoita nyt maksettua päivärahaa siihen, mitä nyt teet.

Kun saat soviteltua päivärahaa, ajattele sitä, miltä ajalta päiväraha on maksettu. Muistele samalla, miltä ajalta ansaittua palkkaa päivärahan ajalla on maksettu. Näin voit paremmin hahmottaa sitä, minkä ajanjakson työ vaikuttaa nyt maksettuun päivärahaan.

Muita kummallisuuksia

Sovittelun ansiopäivärahan laskemisessa huomioimme suojaosan. Suojaosa on rahamäärä, joka ei vielä vaikuta ansiopäivärahan määrään. Joskus sinusta voi kuitenkin tuntua silti, että suojaosaa ei ole huomioitu. Voi olla oikeassa, sillä aina suojaosa ei vaikuta sovitellun ansiopäivärahan laskemisessa.

Sovitellulla päivärahalla on enimmäismäärä, jonka laskemisessa ei huomioida suojaosaa. Enimmäismäärän tarkoitus on ollut varmistaa se, että kokoaikainen työnteko on aina kannattavampaa kuin osa-aikatyön ja ansiopäivärahan yhdistelmä. Kun sovitellun päivärahan määrässä tulee enimmäismäärä vastaan, ei suojaosaa huomioida.

Huono puoli enimmäismäärässä on se, että jos työttömyyttä edeltänyt palkkataso on ollut matala, tulee enimmäismäärä nopeammin vastaan. Tämä johtaa siihen, että samasta osa-aikatyöstä ja samasta palkasta voi kaksi henkilöä saada eri suuruista soviteltua ansiopäivärahaa.

Ihan hullu juttu!

Kokonaan oma juttunsa on osa-aikaiseen lomautukseen liittyvä työajan vertailu, joka on ihan hullu. Siitä lisää toisaalla.

Kysy neuvoa

On täysin ymmärrettävää, että joskus ei vaan millään tajua mitä kummaa tapahtuu. Ole siis rohkeasti yhteydessä meihin. Voimme tarkistaa asiat ja yhdessä keskustellen selvittää, mitä on tapahtunut tai miten mikäkin asia menee.

Muista muuten myös mainio ansiopäivärahalaskurimme. Sen avulla voit laskea sovitellun ansiopäivärahan määrän.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.