Mitä kaikkea YTK:ssa tehdään hakemuskäsittelyn ja neuvonnan lisäksi blogi

Mitä kaikkea me YTK:ssa teemme?

Meiltä on kysytty, miksei koko henkilöstö siirry ruuhkan vuoksi käsittelemään hakemuksia ja maksamaan etuuksia. Siksi avaamme tässä hieman lisää sitä, mitä kaikkea me YTKlaiset teemme. Me hoidamme julkista tehtävää, eli vastaamme jäsentemme ansioturvasta. Valtaosa henkilöstöstämme työskentelee päivärahahakemusten käsittelyn ja työttömyysturvaneuvonnan parissa. Meillä on toki muitakin työntekijöitä näitä ydintoimintoja tukevissa tehtävissä, joilla takaamme vastuidemme hoitamisen ja palvelumme sujuvan kokonaisuuden.

Toimintaamme liittyy paljon erilaisia vastuita, joiden hoitamiseen tarvitaan oman alansa asiantuntijoita:

 1. Meillä on ensisijaisesti vastuu asiakkaidemme, eli kassan jäsenten palvelemisesta
  Huolehdimme, että jäsenet ovat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee etuuspäätöksen antamista, mutta myös laajemmin neuvontaa, tiedottamista ja muita jäsenasioita.


  Näitä tehtäviä hoitavat asiakaspalvelun, viestinnän sekä jäsenpalveluiden henkilöstö. Koronan aiheuttamien hakemusruuhkien aikana asiakaspalveluun on lisätty henkilöstöä ja tiedotusta sekä jäsenviestintää on lisätty. Asiakas- ja jäsenpalveluista on siirretty resursseja myös hakemusten esikäsittelyyn ja neuvontaan. Näin me kaikki autamme toisiamme ja teitä!

 2. Huolehdimme kassan taloudesta
  Esimerkiksi jäsenmaksut on määrättävä siten, että pystymme hoitamaan meille kuuluvat velvollisuudet. Hoidamme kassan rahankäyttöä niin, että jäsenmaksu pysyy kohtuullisena. Talouden ja sijoitustoiminnan henkilöstö vastaa kassan taloudesta, jota viranomaisena valvoo myös Finanssivalvonta.


  Ansioturvan rahoitus jaetaan valtion, työllisyysrahaston ja työttömyyskassan jäsenten kesken. Valtio rahoittaa ansiopäivärahasta perusosan, työttömyyskassat jäsenmaksuillaan 5,5 % ja työllisyysrahasto loput työntekijöiden ja työnantajien työttömyysvakuutusmaksuilla.

 3. Talouteen ja etuuksien maksuun liittyvät myös takaisinperintä ja muutoksenhaut
  Asiakkaamme ovat muun muassa ihmetelleet, miksi takaisinperintää tehdään, vaikka maksatuspuolella on ruuhkaa. Takaisinperintäasian käsittelyä tehdään ruuhkasta huolimatta, koska on sekä jäsenen että meidän kannaltamme selkeämpää ja sujuvampaa selvittää asia mahdollisimman nopeasti sen tultua ilmi. Liikaa tai aiheetta maksettu päiväraha on kuitenkin työttömyysturvalain mukaan perittävä takaisin.


  Esimerkiksi joskus käy ilmi vasta jälkikäteen, että hakijalla ei olekaan ollut hakujakson aikana oikeutta päivärahaan, jolloin päivärahaa on saatettu maksaa liikaa tai perusteetta. Yleisimpiä syitä takaisinperinnälle ovat takautuvasti myönnetty eläke tai esteellinen TE-toimiston lausunto.

  Jos olet epävarma, mitkä muutokset vaikuttavat päivärahaoikeuteesi, ilmoita sekin hakemuksessa, niin voimme auttaa. Lue lisää!


  Jos saamasi päivärahapäätös on mielestäsi väärä tai virheellinen, voit pyytää meiltä tarkistusta ja hakea muutosta. Muutoksenhaku on maksutonta. Me autamme sinua, katso miten.

 4. Henkilöstöhallinto pitää huolen, että meillä on riittävästi osaavia ja jaksavia työntekijöitä
  Meiltä kysytään usein, miksei henkilökuntaa palkata lisää, kun käsittelyjonot ovat pitkiä. Kevään aikana olemme palkanneet yli sata uutta työntekijää, eli miltei tuplanneet henkilöstön määrän ja tehneet moninkertaisen työn normaaliin verrattuna. Meitä on nyt yli 250 ja rekry on käynnissä tälläkin hetkellä.


  Koko henkilöstömme on ollut etätöissä maaliskuusta lähtien, joten myös jokaisen uuden työntekijän perehdytys on hoidettu täysin etänä. Normaalisti perehdytys kestää noin puoli vuotta – nyt olemme saaneet sen tiivistettyä yhteen kuukauteen.


  Työtapoja on järjestetty uudelleen, koulutusta tehostettu ja sisäistä laadunvalvontaa lisätty. Kun uudet työntekijät ovat päässeet täyteen vauhtiin, vapautuu myös perehdyttäjien aikaa takaisin hakemuskäsittelyyn. Sparraus on jatkuvaa ja tekijöitä ohjataan aina tarvittaessa ruuhkaisimpia työjonoja purkamaan. Lue lisää blogistamme!
 5. Toimimme lain puitteissa ja pyrimme vaikuttamaan lainsäädännön kehittämiseen
  Työttömyyskassaa velvoittavat työttömyyskassalaki sekä hallintolaki. Suurin hidaste koronakevään hakemusruuhkien aikana ovat olleet lukuisat muutokset lainsäädännössä. Sinänsä hyvät väliaikaiset lakimuutokset vaativat meiltä järjestelmäkehitystä, työntekijöiden kouluttamista ja asiakkaiden neuvontaa. Lue kooste väliaikaisista lakimuutoksista.

   

  Lakitiimimme asiantuntemus on välttämätöntä paitsi asiakkaidemme palvelussa ja omassa päätöksenteossamme, myös yhteiskunnallisesti. Jo koronakriisin alusta lähtien olemme tarjonneet aktiivisesti työttömyysturvan ja -lain asiantuntemustamme sekä kehitysehdotuksia myös päättäjien käyttöön. Lait ohjaavat toimintaamme tietysti myös normaalioloissa. Meiltä saamassasi päätöksessä ilmoitamme aina, mihin lainkohtaan se perustuu.

 6. Kehitämme sähköistä asiointia ja automaatiota ruuhkankin aikana – ja juuri siksi
  Moni on kysynyt myös, miksi päivärahahakemusten käsittelyä ei näin tekoälyn ja lohkoketjujen aikakaudella pystytä nopeuttamaan automaatiolla. Kyllä pystytään, siitä pitävät huolen ICT-tiimimme, eli tieto- ja viestintäteknologian osaajat. Kasvanut työmäärä on tietysti tarkoittanut lisätöitä palvelujärjestelmien toiminnan varmistamiseksi myös kriittisinä aikoina.

  Olemme kehittäneet jäsentemme sähköistä asiointipalvelua OmaYTK:ta ja ottaneet käyttöön ohjelmistorobotiikkaa. OmaYTK:n käyttö ja automatiikan hyödyntäminen nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä, kun osa tiedoista on valmiina ja etuuskäsittelijä voi keskittyä päätöksen antamiseen. Lue lisää blogistamme automaation hyödyntämisestä työttömyysturvan alalla!

Me kaikki olemme täällä teitä varten tukena kaikissa työelämän käänteissä, pysykää terveinä
Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.