Mitä mietit, 25-vuotias?

Suomen suurin työttömyyskassa, YTK, on saanut kasvaa Loimaalla. ”Loimaan kassa” merkittiin työttömyyskassarekisteriin vuonna 1991. Nyt, 25 vuotta myöhemmin, YTK:n 380 000 jäsentä edustavat noin 16 prosenttia suomalaisista palkansaajista. 25-vuotispäivän kunniaksi on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, millainen oikeastaan on tämän päivän 25-vuotias. Ikätoveriensa tavoin hän kuuluu uuteen sukupolveen, jota nimitetään milleniaaleiksi ja Y-sukupolveksi.

Mistä ja miten 25-vuotiaan voi tavoittaa? Unohda virastotyöajat. Oletko valmis vapautumaan ajan ja paikan kahleista? Avaa illalla some. Kakskyt ja jotain puhuu uudenlaista kieltä, jota vanhempien sukupolvien on vaikea ymmärtää. Informaationsa hän haluaa mieluiten sopivan pieninä annoksina, kuvien ja grafiikan kera. Ylhäältä kaadettu tieto ei tässä päässä pysy. Nuoriso ei usko yhteen totuuteen ja on kriittisempää kuin aikaisemmat sukupolvet. Älä pureskele hänelle mitään valmiiksi. Ole saavutettavissa 24/7. Ole kiinnostava ja persoonallinen. Muiden nettisukupolven edustajien tavoin 25-vuotias on sosiaalisesti äärimmäisen hyvin verkostoitunut. Vanhempien kauhistukseksi hän on ladannut itsestään videoita nettiin. Diginatiivit ovat ensimmäinen sukupolvi, joille virtuaalinen identiteetti on itsestäänselvyys, ei kauhistus. Minä-sukupolven edustaja, echo boomer, arvostaa yksilöllisyyttä enemmän kuin sääntöjä tai perinteitä.

Y-sukupolven edustaja on nyt astumassa työelämään. Miten työelämä ottaa hänet vastaan? Toivottavasti madaltamalla organisaatioita, sillä tämä uuden sukupolven edustaja ei usko hierarkioihin tai siiloihin. Johtajuus voi olla jaettua ja loppujen lopuksi tuottavinta on innostuksen johtaminen. Työ on nuorelle muutakin kuin pelkkää työtä. Sen täytyy olla paljon enemmän, sen täytyy tuntua merkitykselliseltä. Työn vastapainoksi nuori aikuinen arvostaa myös vapaa-aikaansa enemmän kuin protestanttisen työmoraalin kurissa kasvanut vanhempi sukupolvi. Vaikka 25-vuotias on saanut taistella asemastaan työmarkkinoilla, niin silti hänen tekemistään leimaa kadehdittava can do-asenne.

Vanhempi sukupolvi ei kai voi täysin välttyä yhteentörmäyksiltä 25-vuotiaan kanssa. Jonkin on muututtava. Mutta se voi olla myös kaikille hieno matka seuraavaan 25 vuoteen.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.