Terveydenhuollon ammattilainen valmistautuu toimenpiteeseen - YTK

Miten sosiaali- ja terveysalan rokotesuoja vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Hallitus on esittänyt sosiaali- ja terveysalan työnantajille velvollisuutta varmistaa, että sen henkilöstö on rokotettu koronaa vastaan. Jos työntekijän rokotesuoja ei ole kunnossa, voisi työnantaja esityksen mukaan keskeyttää työsuhteen ja palkanmaksun. Tällä on vaikutuksia myös työttömyysturvan puolella. Esitystä ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa.

Hallituksen esitys suojausvelvollisuudesta

Hallituksen 8.12.2021 antaman lakiesityksen mukaan työnantajalla olisi velvollisuus varmistaa, että koronataudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden kanssa työskentelevillä henkilöillä on joko rokotuksista tai koronan sairastamisesta saatu suoja koronatautia vastaan. Jos rokotetta ei voi lääketieteellisistä syistä ottaa, edellytyksenä olisi negatiivinen koronatestitulos enintään 72 tuntia ennen työvuoron alkua. 

Esityksen mukaan työnantajan tulisi ensisijaisesti tarjota muuta työtä henkilölle, joka ei täytä lakiesityksen edellytyksiä eikä siten voisi enää työskennellä tavallisissa työtehtävissään. Jos tämä ei ole mahdollista, voisi työnantaja viime kädessä keskeyttää työnteon ja palkanmaksun.  

Lakiesityksen mukaan rokottamattomien osuus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on tällä hetkellä noin 10 prosenttia, joten esityksen mukaan laki voisi enimmillään koskea noin 32 000 henkilöä. Moni näistä ehtii kuitenkin vielä ottamaan rokotteen. Laki pyritään saamaan voimaan mahdollisimman nopeasti ja se olisi voimassa 31.12.2022 asti. Esitykseen on kirjattu 30 päivän siirtymäaika, jotta työntekijät ehtisivät vielä itse vaikuttamaan rokotussuojan saamiseen. 

Lakiesityksen vaikutus toimeentuloon 

Esitys on herättänyt huolta toimeentulosta niiden kohdalla, jotka eivät aio rokotetta ottaa. Tähän blogikirjoitukseen on kerätty muutama huomio työttömyysturvan ja yksilön toimeentulon kannalta. 

Rokotuksilla tai koronan sairastamisella saadun suojan puuttumisesta johtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeytymistä ei korvata työttömyysetuudella. Osa- tai kokoaikaisessa työsuhteessa olevalla ei siis lähtökohtaisesti olisi oikeutta työttömyysetuuteen keskeytyksen aikana. Jos työtä tehdään nollatuntisopimuksella tai vuokratyösuhteessa, voi henkilöllä olla joissain tapauksissa oikeus työttömyysetuuteen. Esityksen mukaan Kelan maksamaa toimeentulotukea voisi kuitenkin viimesijaisena etuutena saada, jos henkilö muuten täyttää sen edellytykset. 

Rokotussuojan puuttuminen ei anna työnantajalle perustetta irtisanomiselle, vaan työnteon ja palkanmaksun keskeytymisen aikana työsuhde pysyisi voimassa. Henkilölle ei siis voitaisi työnteon keskeytymisen perusteella asettaa työttömyysturvalain mukaisia seuraamuksia eli karensseja tai työssäolovelvoitteita. 

Lakiesitys voi vaikuttaa myös uuden työn saamiseen. Rokotussuojan puuttuminen ei välttämättä anna työnhakijalle pätevää syytä jättää hakematta työpaikkoja. Pätevän syyn arviointi on TE-toimiston vastuulla, mutta lähtökohtana on se, että työnantajan tulee määrittää työnhakijan soveltuvuus tehtävään. Tarjottuja työpaikkoja kannattaa siis hakea, vaikka ei olisikaan aivan varma omasta soveltuvuudesta esimerkiksi juuri rokotesuojaan liittyen. 

Ehdotettu laki olisi voimassa 31.12.2022 saakka, joten työnteon ja palkanmaksun keskeytys eivät voisi jatkua tämän jälkeen. Lakiehdotuksen mukaan työnteon ja palkanmaksun keskeytys päättyisi myös silloin, kun työntekijä on hoitanut rokotesuojan kuntoon tai työnantaja voi tarjota hänelle vaihtoehtoista työtä. 

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija - YTK

Jyri Sundin, työttömyysturva-asiantuntija

Jyri Sundin työskentelee YTK:ssa työttömyysturva-asiantuntijana. Jyri avaa blogikirjoituksissaan työttömyysturvan saloja ja tekee monimutkaisesta järjestelmästä ymmärrettävämmän. Työttömyysturva on monen tekijän yhteispeliä ja siksi se on Jyrin mielestä niin mielenkiintoinen tarkastelun ja kehittämisen kohde.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.