Muutoksia aktiivimalliin ja muita viilauksia

Hallitus on työstänyt muutamia muutoksia työttömyysturvalakiin. Muutokset koskevat enimmäkseen aktiivimallia. Lainsäädäntötyö on vielä kesken, mutta tiedotamme syksyn ja talven aikana tulevissa uutiskirjeissä ja verkkopalvelussa muun muassa seuraavista muutoksista.

Lyhytkestoinen opiskelu

Jo viime huhtikuussa hallitus jätti eduskunnalle esityksen lyhytkestoisesta opiskelusta. Lakimuutoksen tarkoitus on mahdollistaa lyhytkestoinen opiskelu työttömyysturvalla. Samalla myös sivutoiminen opiskelu hyväksyttäisiin aktiivisuudeksi aktiivimalliin. Näiden muutosten oli tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018, mutta käsittely eduskunnassa on vielä kesken.

Aktiivimallin viilaukset

Kesällä sosiaali- ja terveysministeriö lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen aktiivimalliin kaavailluista muutoksista. Asiassa on tarkoitus antaa hallituksen esitys syksyn aikana. Mahdolliset muutokset saataisiin siten voimaan viimeistään ensi vuoden alussa.

Luonnoksessa on monia parannuksia siihen, mitä jatkossa voitaisiin hyväksyä aktiivisuudeksi. Esimerkiksi jatkossa työnantajan työsopimuslain nojalla tarjoama työllistymistä edistävä valmennus voitaisiin suoraan hyväksyä. Myös kolmannen sektorin tarjoamia koulutuksia voitaisiin rajoitetusti hyväksyä. Luonnoksen perusteella YTK-Yhdistyksen koulutuksia ei sellaisenaan voitaisi hyväksyä aktiivisuuteen. Pidämme tätä ongelmallisena ja olemme lausuneet asiassa kritiikkiä ministeriölle.

Omatoiminen työnhaku eli aktiivimalli 2

Toinen keskeinen luonnos on työ- ja elinkeinoministeriön hahmotelma omatoimisesta työnhausta. Ehdotuksessa työnhakijan pitäisi omatoimisesti hakea töitä ja ilmoittaa TE-toimistoon työnhaun toteutumisesta. Jos laiminlyö työnhakua, olisi seurauksena korvauksetonta määräaikaa. Annamme asiassa oman lausuntomme ministeriölle.

TE-tehtävien siirto

Maakuntauudistuksen yhteydessä hallitus on lakkauttamassa TE-toimistoja ja siirtämässä niiden tehtäviä työttömyyskassoille ja maakunnille. Alustava aikataulu siirrolle oli vuonna 2020, mutta nyt muutos on siirretty vuodella eteenpäin.

Muutos aikataulussa on hyvä asia, koska se antaa paremmin aikaa kehittää tietojärjestelmiä siten, että muutoksesta ei aiheudu ylimääräistä harmia päivärahan hakijoille.

Työaikalaki

Myös työaikalaki on muuttumassa. Tällä tulee olemaan joitain vaikutuksia työttömyysturvaan, koska nykyinen työttömyysturva nojaa monessa kohdassa työaikaan. 

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.