Naisen päivärahaeuro on 83 senttiä

Viime vuonna miehen keskimääräinen ansiopäiväraha meillä oli 67,76 euroa ja naisen 56,28 euroa. Kaikkien keskimääräinen päiväraha oli yhteensä 62,56 euroa. Naisen päivärahaeuro on siis 83 senttiä.

Mistä ero johtuu? Luvut vastaavat sitä, mitä naisen palkkaeurosta tiedetään. Päivärahaeuro lasketaan palkkaeurosta, joten ero päivärahoissa voidaan selittää palkkaeroilla.  Aihetta tutkineet ovat päätelleet, että ero ei varsinaisesti johdu siitä, että naisille maksettaisiin samasta työstä pienempää palkkaa. Ero selittyy sillä, että naiset työskentelevät vähemmän ja matalammin palkatuilla aloilla.

Huolestuttavia piirteitä
Vaikeampi kysymys tasa-arvon kannalta onkin, miksi näin on ja mitä sille voidaan tehdä. Jos ero ei johdu palkkauksesta vaan siitä, että naiset tekevät matalapalkkaisempia töitä, on ongelma enemmän rakenteellinen ja siihen on vaikeampi puuttua. Rakenteellinen ero on mielenkiintoinen, koska naiset ovat nykyään korkeammin koulutettuja kuin miehet. Voisi olettaa, että korkeampi koulutus näkyisi myös palkoissa, mutta näyttää siltä, että naisten koulutus ei jalostu euroiksi työmarkkinoilla. Tämä on huolestuttava ilmiö, joka vaatisi tarkempaa selvitystä.

Osa-aikatyö yleistyy naisilla
Työelämä on muuttunut siten, että osa-aikaisten töiden osuus on kasvanut 10,2 prosentista 13 prosenttiin vuodesta 2000 vuoteen 2017. Erityisesti osa-aikatyötä tekevien naisten määrä on kasvanut. Tämä voi osaltaan selittää eroa päivärahoissa. Osa-aikatyöllä kerätty työssäoloehto johtaa pienempään päivärahaan kuin kokoaikatyöstä hankittu.

Moni joutuu tekemään osa-aikatöitä, koska mahdollisuutta kokoaikaiseen työhön ei ole. Mutta monelle osa-aikatyö on myös oma valinta, joka mahdollistaa työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamisen. Osa-aikatyö ei siis itsessään ole se ongelma. Kysymykseksi kuitenkin jää, miksi osa-aikatyö on yleistynyt enemmän naisilla?

Naisvoimaa YTK:lla
Meillä YTK:lla on työntekijöissä enemmän naisia kuin miehiä ja johtokin on tavannut olla naisvaltaista. YTK on Suomen suurin ja tehokkain työttömyyskassa, palvelemme erinomaisesti asiakkaitamme ja olemme jo toista vuotta Suomen parhaimpien työpaikkojen listalla. Erinomainen osoitus paikallisesta Girl powerista!

Hyvää naisten päivää kaikille sukupuolille tasapuolisesti!

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.