Opintoja työttömänä

Päivitetty osaaminen kantaa työmarkkinoilla. Työttömyysjakson voi hyödyntää opiskelemalla uutta tai täydentämällä jo hankittua osaamista.

Suomea vaivaa tällä hetkellä korkea työttömyys ja toisaalta työvoimapula. Osaltaan tilannetta selittää se, että työnhakijoiden ja työntekijöiden osaaminen ei välttämättä vastaa sitä, mitä työnantajat tällä hetkellä tarvitsevat.

Päivitetty osaaminen onkin yksi osa siinä palapelissä, jolla omaa työmarkkina-arvoaan voi ylläpitää ja nostaa. Työttömänä kouluttautuminen on hyvä vaihtoehto ja siihen on nykyjärjestelmässä hyviä mahdollisuuksia.

Meiltä eniten tiedusteltu vaihtoehto on opiskella omaehtoisesti ansiopäivärahalla tuettuna. Yleensähän päätoimiselle opiskelijalle ei voida maksaa ansiopäivärahaa. Opinnoista voi kuitenkin sopia TE-toimiston kanssa. Jos siellä katsotaan, että opintoihin satsaaminen on työllistymisesi kannalta perusteltu ratkaisu, voit hakea ansiopäivärahaa opintojen tukemiseksi. Tukiaika on enimmillään kaksi vuotta. Yleiset ansiopäivärahan maksamisen edellykset pitää toki myös olla kunnossa.

Vaihtoehto on houkutteleva, koska ansiopäiväraha on opintotukea suurempi. Nykyään omaehtoisen opiskelun tuoksi myönnetyn ansiopäivärahan päälle ei enää saa kulukorvausta, mutta tuki on silti hyvä. Kokeile laskuriamme ja arvioi ansiopäivärahasi määrä.

Jos opinnot ansiopäivärahalla kiinnostavat, niin ota yhteyttä TE-toimistoon jo hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista. Käy myös lukemassa asiasta tarkemmin sivuiltamme.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.