Opiskelu ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla pian entistä helpompaa

Hallitus on 20.4.2018 esittänyt (HE 59/2018), että 25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla olisi mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuutta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018. Lakimuutosta voisi siis hyödyntää jo heti syksyn opinnoissa.

Lakimuutos laajentaa työttömän opiskelumahdollisuuksia

Lähtökohtaisesti opiskelu estää ansiopäivärahan maksamisen. Jo nykyisellään ansiosidonnaisella on kuitenkin voinut opiskella, jos opiskelu on ollut tarkoituksenmukaisin keino parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada tai säilyttää työpaikka. Arvion tästä on tehnyt TE-toimisto ja keinovalikoimassa on ollut omaehtoinen opiskelu ja työvoimakoulutus.

Opintojen tulisi yhä antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa, mutta lyhytkestoisten (enintään 6 kk) opintojen osalta näitä tukemisen edellytyksiä tulkittaisiin laajasti eikä TE-toimisto esimerkiksi arvioisi työnhakijan yksilöllistä koulutustarvetta.

Aiemmin opintojen tukemisen edellytys on ollut myös se, että opinnot ovat päätoimisia. Lyhytkestoinen opiskelu voisi esityksen mukaan olla myös sivutoimista. Keskeistä olisi se, että opintojen muodostama kokonaisuus kestäisi enintään kuusi kuukautta. Tarkoitus ei siis ole tukea uusia tutkintoon johtavia opintoja, vaan avata väylä muuntokoulutukselle ja kesken jääneiden opintojen loppuun saattamiselle.

Tällaisen lyhytkestoisen opiskelun ajalla työttömällä olisi velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Esityksen mukaan opinnot ”voitaisiin kuitenkin tapauskohtaisesti ottaa huomioon harkittaessa, mitä palveluita työnhakijalle on tarkoituksenmukaista tarjota.”

Lyhytkestoinen opiskelu ei siis jatkossa estäisi työttömyysetuuden maksamista. Sen ajalta ei kuitenkaan maksettaisi korotusta tai kulukorvauksia, joita työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan.

Myös aktiivimalli on otettu huomioon

Esitykseen liittyy mielenkiintoinen sivujuonne. Esityksessä on otettu erikseen huomioon se, että lyhytkestoisella opiskelulla on mahdollisuus täyttää aktiivimallin edellytykset. Lakimuutos on kirjoitettu siten, että jatkossa myös sivutoimisella opiskelulla voisi täyttää aktiivimallin edellytykset.

Lakimuutos on erittäin tervetullut. Se pitää sisällään toivottua uudistusta siihen suuntaan, että työttömyysetuutta voi jatkossa väljemmin käyttää työllistymisensä edistämiseen.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.