Syyspäivä Loimaalla. Etualalla ruskan värittämä puu ja taka-alalla Loimaan viljasiilot - YTK

Päivät eivät kulu

Moni on ottanut meihin yhteyttä ja ihmetellyt, miksi päivät eivät kulu. Aamu ja ilta tulevat kuten aina ennenkin, mutta ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei tällä hetkellä poikkeuksellisesti vähene lainkaan. Päivät eivät siis kulu.

Laskuri ei ole rikki

Normaalisti ansiopäivärahaa voidaan maksaa yhtä työssäoloehtoa kohden yhteensä 300, 400 tai 500 päivää riippuen työhistorian pituudesta ja hakijan iästä. Tämä enimmäismaksuaika kuluu yhdellä päivällä joka kerta, kun maksamme sinulle ansiopäivärahaa yhdeltä päivältä.

Koronavuosi on kuitenkin ollut tässäkin suhteessa poikkeuksellinen; alkukeväästä säädettiin laki, joka pysäytti enimmäisaikalaskurin lomautetuilla. Kesällä lakia laajennettiin siten, ettei kenenkään enimmäismaksuaika enää kulunut.

Sähköisessä OmaYTK-palvelussa jokainen näkee oman enimmäisaikalaskurin, joka on tällä hetkellä pysähtynyt. Se ei siis ole rikki, vaan se on tarkoituksella pysäytetty.

Lakimuutos voimassa vuoden loppuun saakka

Ensimmäinen lakimuutos hyväksyttiin huhtikuussa. Sen mukaan lomautuksen ajalta maksettua ansiopäivärahaa ei oteta huomioon enimmäisaikaa laskettaessa. Muutos oli rajattu siten, että se koski päivärahoja, jotka maksettiin 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneen lomautuksen perusteella ajalta, joka alkaa 16.3.2020 tai sen jälkeen ja päättyy 30.6.2020. Ensimmäinen muutos oli siis tarkoitettu koskemaan vain lomautettuja ja vain niitä lomautettuja, joiden lomautus johtui suoraan koronan vaikutuksista.

Kesällä muutosta jatkettiin ja laajennettiin. Kesäkuussa hyväksytyn lakimuutoksen myötä 1.7.2020 tai sen jälkeen maksettava ansiopäiväraha ei kerrytä päiviä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaan. Maksetut ansiopäivärahat kerryttävät enimmäismaksuaikaa jälleen 1.1.2021 alkaen. Eli heinäkuusta lukien maksetut ansiopäivärahat eivät ole kuluttaneet päiviä enimmäisaikalaskuria. Laskurit käynnistetään jälleen vuoden vaihtuessa.

Päivät eivät siis tällä hetkellä enimmäisaikalaskurissa kulu. Vuoden vaihteen jälkeen laskurit alkavat jälleen juoksemaan siitä, mihin ne ovat kevään tai kesän aikana jääneet.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.