Nainen auttaa toista naista kiipeämään ylös vuoren rinnettä.

Saavutettavuus YTK:lla on välittämistä

YTK:lla on jo lähes puoli miljoonaa jäsentä. Käytännössä siis joka viides Suomen palkansaajista on YTK:n jäsen. On selvää, että tähän määrään mahtuu kirjava joukko erilaisia ihmisiä. Ja meidän tahtomme on auttaa heitä jokaista onnistumaan työelämän käänteissä – yksilöinä.

Vuoden 2019 keväällä tuli voimaan laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laki pitää sisällään myös EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Saavutettavuusdirektiivin tarkoituksena on taata se, että digitaaliset palvelut ovat kaikkien käyttäjien havaittavissa, käytettävissä ja ymmärrettävissä.  

Saavutettavuuteen liittyvät sanat kuten "löydettävissä, esteetön, käytettävä, selkeä, helppo, yksinkertainen, ymmärrettävä, looginen, palveleva 24/7" edustavat myös kaikkea sitä, mitä me haluamme olla. Meille YTK:ssa saavutettavuus tarkoittaa tosin vieläkin enemmän. Saavutettavuus on meille välittämistä ja huomioon ottamista. Me haluamme auttaa ja palvella jokaista jäsentämme, eli tarjota apua ja turvaa kaikille – yksilöille. 

Hakukoneoptimoidut nettisivumme ovat löydettävissä ja tarjoavat vastauksia helposti ja ymmärrettävästi. Verkkopalvelumme ovat käytettävissä sujuvasti erilaisista käyttäjän rajoitteista huolimatta. Jäsenkirjeet tarjoavat tietoa ymmärrettävässä ja helposti havaittavassa muodossa. Asiakasneuvonnassamme on laajat palveluajat, olemme helposti lähestyttävissä somessa, jäsenen oma asiointipalvelu OmaYTK tarjoaa itsepalvelukanavan 24/7 ja apua saa myös chatbotiltamme vuorokauden ympäri.  

Lähes puoli miljoonaa jäsentämme myös haastaa meitä kehittämään palveluitamme jatkuvasti entistä paremmiksi. Maailma muuttuu, digipalvelut kehittyvät ja käyttäytyminen monimuotoistuu entistä kiihtyvämmällä tahdilla. Tästä syystä meidän on myös tunnettava asiakkaamme, jotta pystymme tarjoamaan erilaisia ja toimivia palvelukanavia ja olemaan läsnä siellä, missä asiakkaamme ovat. Siksi lähestymmekin asiakkaitamme usein erilaisilla kyselyillä ja palautelomakkeilla. Kaikki palautteet tähtäävät kehittymiseemme ja entistä parempaan palvelukokemukseen, joten arvostamme suuresti sitä aikaa, jonka asiakkaamme käyttävät näiden palautteiden antamiseen. 

AsiakasPalaute huhtikuulta

“Selkeät, helpot, loogiset nettisivut. Tulee turvallinen, luottavainen olo, että minusta välitetään! Kiitos! ”

Nettisivuillamme on vierailtu viimeisen vuoden aikana lähes 10 miljoonaa kertaa. Jopa 90 % palautetta jättäneistä kertoo löytäneensä etsimänsä tiedon erittäin tai melko helposti. OmaYTK:n kautta on jätetty puoli miljoonaa päivärahakemusta viimeisen vuoden aikana. 86 prosenttia heistä kokee asioinnin vaivattomaksi. Verkkopalvelumme kerää jatkuvasti palautetta raikkaasta ja selkeästä ulkoasusta sekä helposti ymmärrettävästä sisällöstä. Jopa 93 prosenttia jäsenistämme pitääkin viestintäämme hyvänä!  

Näiden lukujen ja palautteiden nojalla meidän on ilo jatkaa tärkeää työtä yksilön tarpeita korostavan saavutettavuuden eteen!  

Välitetään toisistamme, otetaan huomioon ja autetaan onnistumaan – yhdessä.

Anne Rautu

Anne Rautu, markkinointipäällikkö

Anne Rautu on YTK:n markkinointipäällikkö. Hän pyrkii omalla positiivisella otteellaan innostamaan muita näkemään muutoksissa mahdollisuuksia ja etsimään haasteisiin ongelmien sijaan ratkaisuja.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.