Mies katsoo maailmaa lasin takaa - YTK

Suhtaudu huolella arvokysymyksiin

Koronarokotteisiin liittyvä keskustelu käy kuumana. Hallitus on tehnyt lakiesityksen sosiaali- ja terveysalalle, koronapassin käyttö on laajentunut ja uusi rajoituksia jouduttaneen ottamaan pian käyttöön. Lähtökohtaisesti asialla ei ole suoraa vaikutusta työttömyysturvan puolella. Jos vaikutuksia on, ne perustuvat lakiin ja me neuvomme niissä. Jos suhtaudut kriittisesti rokotuksiin tai koronapassiin, sinun ei sen vuoksi kannata erota työttömyyskassasta.

Työttömyyskassa ei vastaa epidemian hoidosta

Työttömyyskassana YTK ei ota kantaa epidemian hoitoon.

Työnantajana noudatamme viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Meille on tärkeää, että voimme tehdä työmme turvallisesti ja terveenä. Näin voimme hoitaa tehtävämme myös poikkeusoloissa ja taata jäsenillemme erinomaisen palvelutason.

Tilanne on ikävä ja ymmärrämme hyvin niiden huolen, jotka suhtautuvat kielteisesti rokotuksiin. Joskus tämä voi purkautua haluna päättää jäsenyys työttömyyskassassa. Eroaminen työttömyyskassasta ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla epidemian hoitoon käytettäviin toimiin, vaan ainoastaan yksilön omaan turvaan.

Työttömyyskassasta eroamalla menettää ansioturvansa. Me olemme tästä huolissamme, koska laajentuvat rajoitukset voivat lisätä lomautuksia ja työttömyyttä. Nämä ovat tilanteita, joissa työttömyyskassan jäsenyys ja kerätty työssäoloehto takaavat hyvän taloudellisen turvan. Sitä ei kannata nyt menettää.

Mitä viime viikolla annettu hallituksen esitys todella tarkoittaa rokotusten osalta?

Viime viikolla hallitus esitti, että sosiaali- ja terveysalan työnantajilla olisi väliaikaisesti velvollisuus huolehtia koronan vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden suojaamisesta varmistamalla, että näiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelevällä henkilökunnalla on joko covid19-taudin sairastamisen tai covid-19-rokotusten antama suoja koronaa vastaan.

Esityksessä arvioidaan myös vaihtoehtoa, jossa rokotus olisi määrätty pakolliseksi. Tällaista ei kuitenkaan katsottu mahdolliseksi, eikä siihen päädytty.

Olemme saaneet asiakkailtamme huolestuneita yhteydenottoja asiasta. Pääsääntöisesti kyseessä on ollut väärinkäsitys siitä, että hallituksen esitys koskisi kaikkia työnantajia. Näin ei kuitenkaan ole, vaan esitys koskee vain sosiaali- ja terveysalan työnantajia ja vain niitä työtehtäviä, joissa on kyse riskiryhmien hoidosta.

Rokotusten ja koronapassin vaikutus ansioturvaan

Rokotusten ottaminen, niistä kieltäytyminen tai koronapassi eivät lähtökohtaisesti vaikuta mitenkään ansioturvan puolella. Rokotukset tai koronapassit eivät ole syitä hyväksyä tai hylätä ansiopäivärahahakemuksia.

Työsuhteiden puolella rokotukset tai koronapassit eivät ole perusteita irtisanomiselle tai lomautuksille. Vastaavasti ne eivät myöskään ole laissa mainittuja päteviä syitä kieltäytyä tai irtisanoutua töistä. Tällaisissa tapauksissa työsuhteen päättymiset ja irtisanoutumiset tutkitaan normaaliin tapaan TE-toimistossa ja seurauksena voi olla korvaukseton määräaika eli karenssi.

Hallituksen viime viikolla antaman esityksen mukaan sosiaali- ja terveysalan työantajilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus huolehtia siitä, että riskiryhmien hoidossa ei käytetä henkilökuntaa, jolla ei ole suojaa tautia vastaan. Jos työntekijällä ei ole vaadittua suojaa, eikä tilalle löydetä korvaavaa työtehtävää, voi työnantaja keskeyttää työsuhteen ja palkanmaksun. Tällaisessa tilanteessa työntekijällä ei myöskään ole oikeutta työttömyysetuuksiin. Toimeentulo turvataan toimeentulotuella. Lue blogimme, jossa kertaamme tarkemmin vaikutukset työttömyysturvassa.

Asioiden käsittely perustuu lakiin ja on samanlainen kaikissa työttömyysetuutta myöntävissä ja maksavissa laitoksissa.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.