Tärkeintä juuri nyt

Nyt kun 14 vuoden työurani YTK:ssa päättyy, pysähdyin hetkeksi miettimään, mitkä asiat ovat nyt juuri päällimmäisinä mielessäni.

Työyhteisö
Jokainen YTKlainen - iloinen, ystävällinen, avulias ja innostuva - on ollut minulle hyvä syy tulla töihin. Olemme jumpanneet viimeisten vuosien aikana arvojamme ja tehneet yhdessä tulevaisuustyötä. Tänään arvomme ovat: “sinun oppaasi”, “rohkea keskustelija” ja “kyky nähdä muutoksessa mahdollisuus”. Näihin lauseisiin voimme luottaa, kun teemme työtämme asiakaspalvelijoina, esimiehinä, kehittäjinä tai vaikuttajina. Työyhteisöön panostaminen on ollut opettavaista ja tuloksellista, meillä viihdytään ja meille halutaan töihin.

Aroniitty ja Vainio
YTK on toiminut samojen seinien sisällä koko olemassaolonsa, 26 vuoden ajan. Teollisuushalli, joka oli aikoinaan vajaalla käytöllä, on nähnyt vuosien aikana satoja YTKlaisia. Nykyiset tilamme ovat viihtyisät ja ne on suunniteltu ja toteutettu niin, että meidän kaikkien olisi mahdollisimman hyvä työskennellä siellä. Meillä on paljon pehmeitä materiaaleja, sähköpöytiä, vetäytymistiloja ja neuvotteluhuoneet, joiden nimissä on maanviljelyksestä tuttuja termejä. Meille tulee päivittäin lähikunnista kymmeniä henkilöitä töihin, mutta moni asuu myös lähellä työpaikkaamme.

Työttömyys
Työttömyys on työurani aikana ollut hyvinkin alhaalla, vuoden 2008 lopussa alle viidessä prosentissa. Viime vuonna työttömyys nousi yli kymmeneen prosenttiin, jolloin vastasimme noin 50 000 jäsenemme toimeentulosta. Tänä vuonna työttömyys on onneksi helpottanut, työttömyys pudonnee noin yhdeksän prosentin tuntumaan. Edelleen maksamme etuutta yli 40 000 jäsenellemme kuukausittain. Tämä tarkoittaa noin 12 000 päivärahahakemusta, 3 000 puhelua ja 5 000 sähköistä viestiä viikossa.

Kolikon kaksi puolta
On tyydyttävää olla jäsenillemme sillanrakentajana työttömyydestä työllisyyteen. Ansiosidonnainen turva mahdollistaa hieman helpomman reitin seuraavaan työpaikkaan. Työttömät jäsenemme löytävät uuden työpaikan noin 100 päivän työttömyyden jälkeen. Silti jokainen hallituksen ja yksityisen ihmisen tekemä ponnistelu työllisyyden eteen on tärkeää. Parantuvan työllisyyden kolikon toinen puoli on se, että YTK:ssa työt vähenevät. Tämä johtuu siitä, että saamme työttömyyskassassa hoitaa vain jäsentemme työttömyyttä, emme esimerkiksi tukea heitä työllistymisessä. Kun työttömyys alenee, tarvitaan hakemusten ja yhteydenottojen hoitamiseen vähemmän ihmisiä.

Yksilönvapaus
Yleinen työttömyyskassa YTK ei työnantajana kuulu mihinkään työnantajaliittoon. Olemme luoneet työpaikalle työnantajan ja työntekijöiden toimivan yhteistyön sopimalla asioista. Työntekijät osallistuvat ja ovat oikeutettuja osallistumaan keskusteluun ja päätöksentekoon – yhdessä teemme fiksuja päätöksiä ja luomme suuret suunnanmuutokset. Uskon, että nykyisessä suomalaisessa työelämässä yksilönvapaus ja sopiminen ovat tärkeämpiä arvoja kuin joukkovoima.

Epätasa-arvo
YTK ei työttömyyskassana neuvottele työttömyysturvalain aineellisesta sisällöstä – aivan samoin kuin mikään muukaan työttömyyskassa ei ole mukana tässä työssä. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot ovat mukana, kun neuvotellaan työelämän lainsäädännöstä. Työttömyyskassat ovat toimeenpanijoita työttömyysturvalain osalta ja tämä on täysin selvä asia meille. Jostain syystä YTK ei kuitenkaan ammattiyhdistysliikkeen mielestä ole samanarvoinen työttömyysturvan hoitaja kuin liittoja lähellä olevat työttömyyskassat. Sen voin tunnustaa, että joskus tämä epätasa-arvoinen kohtelu ottaa päähän.

Työttömyyskassalain vanhanaikaisuus
Työttömyyskassa saa järjestää jäsenilleen ansioturvan, eikä se saa tehdä muuta. Tiukka tulkinta tästä on se, että saamme hoitaa vain jäsentemme työttömyyttä, emme työllisyyttä. Ei vaikka työttömien ja työpaikkojen kohtaaminen voisi vähentää työttömyyttä, parantaa ihmisten toimeentuloa, vähentää työttömyysmenoja ja pienentää tätä kautta myös työttömyyskassan jäsenmaksua. Olisiko tiukkaa tulkintaa syytä tarkistaa, jotta työttömyyskassa voisi toimia apuna ja välittäjänä, kun jäsen jää työttömäksi? Minun mielestäni ehdottomasti!

Kun aloitin YTK:ssa keväällä 2003, meillä oli noin 210 000 jäsentä. Nyt meitä on jo melkein 390 000. Jäsenmäärän kasvu osoittaa hyvin, kuinka tärkeää tehtävää hoidamme ja miten se on onnistunut.

Auli Hänninen YTK

Auli Hänninen, toimitusjohtaja

YTK:n toimitusjohtajana Auli Hänninen haluaa yksinkertaistaa ja tehostaa suomalaista työttömyysturvaa. Kirjoituksissaan Hänninen hahmottelee rohkeasti työttömyysturvan kehityksen mahdollisuuksia ja tarjoaa asiantuntemustaan ja näkemyksiään päättäjien käytettäväksi. Hänninen oli Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2017-2021. Aulin visiolla ja päättäväisyydellä rakensimme nykyaikaisen YTK:n perustan, jonka päältä tänään kurkotamme uudelleen Aulin ohjauksessa kohti korkeuksia.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.