Kiireinen toimitusjohtaja tarkistaa oikeutensa ansiopäivärahaan - YTK

Toimitusjohtajan ansioturva

Toimitusjohtajat ovat aika eläimiä. Työttömyysturvassa heidän omalaatuisuuttaan kuvaa se, että tarkalleen ottaen he eivät oikein tahdo mahtua määritelmiin.

Toimitusjohtaja on ansioturvan piirissä

Työttömyysturvalain lähtökohta on, että sillä korvataan työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä ja turvataan työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiään päästä tai palata työmarkkinoille. Tätä ylevää päämäärää sovelletaan työ- tai virkasuhteessa olevaan henkilöön.

Tässä onkin sitten ensimmäinen haaste toimitusjohtajalle. Tyypillisesti toimitusjohtaja ei nimittäin ole työ- tai virkasuhteessa. Työttömyysturvalaissa ansiopäiväraha edellytyksissä mainitaan "palkansaaja", jota ei ole tarkemmin määritelty. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä toimitusjohtaja on katsottu palkansaajaksi, joten toimitusjohtaja voi liittyä palkansaajien työttömyyskassaan ja kerätä siellä työssäoloehtoa.

Työttömyysturvalakiin lisättiin vuonna 2016 selvyydeksi pykälä, jonka myötä toimitusjohtajan työssäoloehdon kerryttäminen turvattiin. Poikkeuksena on tilanne, jossa toimitusjohtaja on samalla yrittäjä yrityksessä, jossa on toimitusjohtaja. Silloin toimitusjohtaja ei voi kerryttää työssäoloehtoa palkansaajien työttömyyskassassa.

Joka tapauksessa pääsääntö on se, että toimitusjohtaja on ansioturvan piirissä.

Lomauttaa ei voi

Toimitusjohtajan asemasta seuraa yksi merkittävä poikkeus. Toimitusjohtajalle ei nimittäin voida maksaa ansiopäivärahaa lomatuksen perusteella.

Jotta lomautuksen perusteella voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa, tulisi lomautuksen perustua työsopimuslakiin. Osakeyhtiön toimitusjohtajasta säädetään osakeyhtiölaissa, joten toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia. Siksi osakeyhtiön toimitusjohtajaa ei voida lomauttaa työsopimuslain mukaisella tavalla, joten tällainen lomautus ei oikeuta ansiopäivärahaan.

Perustelu on melkoista pykäläviilausta ja välillä tekee mieli ajatella, että toimitusjohtajan heikko asema tässä johtuu vain siitä, että lainsäätäjä ei ole osannut kaikkia implikaatioita huomioida. Toisaalta toimitusjohtaja on usein tilanteessa, jossa hän voi tehdä päätöksiä lomautuksista. Se ei oikein sovi työttömyysturvan yleisiin periaatteisiin, että itse voi suoraan vaikuttaa omiin etuuden saamisen edellytyksiin.

Pieni sivujuonne on se, että "toimitusjohtaja" on käsitteenä vapaasti käytössä oleva sana, joka voi tosiasiassa olla vain titteli. Pelkästään sen käyttäminen ei siis automaattisesti tee kenestäkään osakeyhtiölain mukaista toimijaa, jota ei voi lomauttaa. On siis mahdollista, että "toimitusjohtaja" voi saada lomautukseen perustuvaa ansioturvaa.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.