Tukea työn perässä kulkeville

Työnhakijoiden alueellista liikkuvuutta ja pendelöintiä jarruttavat monet erilaiset tekijät, kuten esimerkiksi asuntojen hinnat, liikkumisen kalleus ja puutteellisuudet liikenneyhteyksissä. Pitkät työmatkat tai kokonaan toiselle paikkakunnalle muuttaminen saattavat olla kalliita ratkaisuja. Liikkuvuusavustus on uudehko tukimuoto, jolla pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.

Liikkuvuusavustusta on maksettu työttömyyskassojen jäsenille vuoden 2017 alusta lukien. Avustuksen käyttö jäi alkuvuonna 2017 melko vähäiseksi.

Sipilän hallitus yrittää jatkossa lisätä työttömien alueellista liikkuvuutta laajentamalla liikkuvuusavustuksen käyttöalaa ja parantamalla avustuksen tasoa. Hallituksen esitys on vireillä eduskunnassa ja uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Hallitus esittää, että liikkuvuusavustusta maksettaisiin jatkossa myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa. Tukea voisi jatkossa saada myös työn vastaanottamisen edellytyksenä olevaan koulutukseen.

Liikkuvuusavustuksen määrä vastaisi jatkossakin peruspäivärahaa (noin 700 euroa kuukaudessa). Liikkuvuusavustusta maksettaisiin kuitenkin korotettuna, jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä asuinpaikasta. Korotuksen suuruus olisi noin 100 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksettaisiin lapsikorotus niille, joilla on huollettavina alaikäisiä lapsia. Lapsikorotuksen suuruus riippuisi lasten lukumäärästä ja olisi noin 110–212 euroa kuukaudessa. Lapsikorotuksen on tarkoitus madaltaa perheellisten työnhakijoiden kynnystä vastaanottaa työtä kauempaa asuinpaikasta tai muuttaa työn takia toiselle paikkakunnalle.

Liikkuvuusavustuksen lisäksi työntekijä voisi saada tietyin edellytyksin avustuksen rinnalle myös soviteltua työttömyysetuutta, kuten nykyisinkin. Liikkuvuusavustuksesta voit lukea enemmän täältä.

Teija Hautera

Teija Hautera, lakimies 2012-2019

Eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset liittyvät kaikkeen toimintaamme ja jokainen uusi päivä tuo mukanaan uusia valintoja. Teija otti tehtäväkseen auttaa YTK:laisia tekemään näitä valintoja. Teija vastasi YTK:n vastuullisuus-toiminnosta ja varmisti, että ylläpidämme eettisesti ja laillisesti vankkaa ja turmeltumatonta kulttuuria ja että noudatamme toiminnassamme kattavasti hyvän hallinnon periaatteita. Teijan vaikuttavuus on kiistatonta; monesti yhä mietimme, mitä Teija sanoisi ja sen avulla pääsemme eteenpäin.

​​​​​​​“On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock." – Thomas Jefferson

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.