Juoksurata. Punainen tartan ja juoksuaidat - YTK

Tuleeko uusi omavastuuaika?

Uusi lomautuskierros on harmillisesti kevään myötä lähdössä käyntiin. Jos viime vuonna jo oli lomautettuna, voi nyt hiipiä mieleen kysymys: Tuleeko uusi omavastuuaika?

Omavastuuaika on enintään kerran vuodessa

Lain mukaan voimme maksaa ansiopäivärahaa sen jälkeen, kun hakija on ollut työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Pääsäännön mukaan omavastuuaika asetetaan kerran ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohti.

Edelliseen on poikkeus. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Laissa on lisäksi poikkeuksia sen suhteen, mitä päiviä ei voida lukea omavastuuaikaan.

Jonkinmoista kapulatekstiä tuokin. Mutta ei hätää, tekstin sisältämä pääsääntö on tämä:
​​​​​​​Omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa. 

(Pääsääntöön on pieni poikkeus: Omavastuuajan tulee kulua kokonaisuudessaan kahdeksan perättäisen kalenteriviikon aikana. Esimerkiksi jos lomautus toteutuu yksittäisinä päivinä tai muutama tunti kerrallaan, voi hyvin olla, että omavastuuaika ei ehdi kulua kahdeksan viikon aikana. Silloin omavastuuaika voi tulla useammin kuin kerran vuodessa.)

Viime vuoden väliaikainen lakimuutos

Jos edellinen lomautus on alkanut esimerkiksi viime keväänä, olemme voineet väliaikaisen lakimuutoksen nojalla maksaa ansiopäivärahaa myös omavastuuajalta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että omavastuuaika kyllä asetettiin, mutta sen ajalta voitiin maksaa. Lakiin ei tullut muutoksia omavastuuajan uudelleen asettamisesta. Eli poikkeuksesta huolimatta uuden omavastuuajan asettaminen menee normaalisti yllä esitettyjen sääntöjen mukaan.

Tapauksia

  1. Olet ollut viime vuonna lomautettuna 1.6.-31.8.2020. Enimmäismaksuaika alkoi 1.6. ja omavastuuaika asetettiin. Olet ollut väliajan töissä, ja uusi lomautus alkaa 1.4.2021. Uusi enimmäismaksuaika alkaa alle vuoden kuluttua edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta, joten uutta omavastuuaikaa ei aseta.
  2. Olet ollut viime vuonna lomautettuna 1.6.-31.8.2020. Enimmäismaksuaika alkoi 1.6. ja omavastuuaika asetettiin. Olet ollut väliajan töissä, ja uusi lomautus alkaa 2.6.2021. Uusi enimmäismaksuaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta, joten uusi omavastuuaika asetetaan 2.6.2021 alkaen.
  3. Olet ollut viime vuonna lomautettuna 1.6.-31.8.2020. Enimmäismaksuaika alkoi 1.6. ja mutta omavastuuaikaa ei asetettu, koska se oli jo vuoden alussa asetettu. Olet ollut väliajan töissä, ja uusi lomautus alkaa 1.4.2021. Uusi enimmäismaksuaika alkaa alle vuoden kuluttua edellisen enimmäismaksuajan alkamisesta mutta omavastuuaikaa ei edellisellä kerralla ollut, joten uusi omavastuuaika asetetaan 1.4.2021 alkaen.
  4. Olet ollut viime vuonna lomautettuna 1.6.2020-1.3.2021. Enimmäismaksuaika alkoi 1.6. ja omavastuuaika asetettiin. Olet ollut väliajan töissä, ja uusi lomautus alkaa 2.6.2021. Työssäoloehto ei ole väliajalla täyttynyt, joten et saa uutta enimmäismaksuaikaa. Samalla ei et myöskään saa uutta omavastuuaikaa. Sinulle voidaan 2.6.2021 alkaen maksaa ansiopäivärahaa kesken olleen enimmäismaksuajan perusteella.
Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.