Työnhakija: mitä jos opiskelisit työttömyystuella?

Ermo Inkeroinen, lakimies, YTK

Työttömyysturvajärjestelmä mahdollistaa tietyissä tilanteissa opiskelun työttömyysetuuden turvin. Työttömyysetuus voi olla työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyyskassan jäsenenä voit saada työttömyyspäivärahaa ansiosidonnaisena. Sinulla voi olla mahdollisuus saada opiskelun aikaista työttömyysetuutta, jos olet vähintään 25 vuotta täyttänyt työnhakija. Lisäksi sinun tulee opiskella omaehtoisesti, eli itse hankkimassasi opiskelupaikassa.

​​​​​​​Sovi opinnoista TE-toimiston kanssa!
Työttömyysetuudella tuettavasta omaehtoisesta opiskelusta on aina sovittava TE-toimiston kanssa ja sinun tulee sisällyttää opinnot työllistymissuunnitelmaasi. Saadaksesi opiskelujen ajalta työttömyysetuutta, sinulla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve. Lisäksi opiskelun tulisi parantaa ammattitaitoasi sekä mahdollisuuksiasi työllistyä. Näiden edellytysten täyttymisen tutkii TE-toimisto. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella, ota yhteyttä TE-toimistoon ja toimita heille vaaditut selvitykset lomakkeilla ”perustelut koulutustarpeelle” sekä ”oppilaitoksen selvitys suunnitelluista opinnoista”.

Millaisiin opintoihin voit saada työttömyysetuutta?
​​​​​​​
Omaehtoisen opiskelun tulee olla päätoimista opiskelua. Päätoimisina pidetään muun muassa opintoja, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen tai joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Lisäksi työttömyysetuudella tuetun opiskelun tulee johtaa tutkintoon tai sen tavoitteena tulee olla tutkinnon osan suorittaminen. Omaehtoista opiskelua voi olla myös täydennyskoulutus tai osallistuminen avoimeen yliopisto- tai korkeakouluopetukseen. Työttömyysetuudella voidaan tukea myös muuta ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää koulutusta.

Kuinka pitkään voit opiskella työttömyysetuudella?
​​​​​​​
Omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella 24 kuukauden ajan. Voit keskeyttää opiskelusi pätevällä syyllä siten, että enimmäisaika ei kulu. Oppilaitoksen loma-aika ei ole pätevä syy opintojesi keskeyttämiseen. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetut työttömyyspäivärahapäivät lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaan. Enimmäismaksuaika on työhistoriastasi riippuen 300, 400 tai 500 päivää. Jos työskentelet opintojen ohessa ja työssäoloehto täyttyy, ei työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ala omaehtoisten opintojen aikana alusta. Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Omaehtoisten opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole automaatista, mutta se on erinomainen mahdollisuus. Lisätietoa opiskelusta työttömyysetuudella löydät esimerkiksi TE-palveluiden nettisivuilta.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.