Työttömyys trendaa alaspäin

Työttömyysaste on viime vuosina ollut kova. Työttömyysvakuutusrahasto, joka rahoittaa työttömyysvakuutusmaksuilla ansioturvaa, on joutunut paikkaamaan kassaansa lainarahalla. Velkaa on parina viime vuonna nostettu yli miljardi euroa vuodessa.

Matkan varrella on ollut muutamia heikkoja signaaleja myönteisestä käännöksestä. Esimerkiksi soviteltujen päivärahahakemusten määrät ovat olleet selkeässä kasvussa vuodesta 2014 alkaen. Tämä on viitannut osa-aikatöiden lisääntymiseen. Viime vuoden lopulla soviteltujen päivärahahakemusten määrää kääntyi mielenkiintoisesti laskuun. Ehkä vähenemisen syynä oli se, että osa-aikatyöntekijät ovat alkaneet työllistymään kokoaikaisesti.

Tämän kevään aikana olemme saaneet vahvan merkin käänteestä parempaan. Ensimmäisten päivärahahakemusten määrä on romahtanut puoleen viime vuoteen verrattuna. Uusia työttömiä ja lomautettuja on siis merkittävästi vähemmän. Virta työttömyyteen on taittunut.

Vastaavasti myös hakemusten määrät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Olemme hakemusmäärissä tällä hetkellä vuoden 2014 tasolla. Vielä ei kuitenkaan selkeästi näy se, että työttömyydestä alkaisi virta työllisyyteen päin. Tähän viittaava yksityiskohta voi olla se, että maksettujen päivien lukumäärä on pudonnut enemmän kuin hakemusten määrä. Työttömyysjaksot ovat siis lyhentymässä.

Myönteisen kehityksen myötä YTK:n etuusmenot ovat vastaavasti pienentyneet. 2016 huhtikuussa etuusmenot olivat noin 60 miljoonaa euroa. 2017 huhtikuussa etuusmenot jäivät lähelle 50 miljoonaa euroa. Tämä säästö on jäseniemme eduksi. Tätä menoa voimme laskea jäsenmaksua ensi vuodeksi.

Myös työttömyysvakuutusrahasto on arvioinut varallisuutensa kehittyvän myönteisesti. Tämä johtunee pääasiassa työttömyysvakuutusmaksujen korotuksesta, mutta jos työllistymiskehitys jatkuu myönteisenä, vaikuttavat laskevat etuusmenot suoraan myös sinne. Ehkä jo ensi vuonna rahasto pääsee leikkaamaan pitkää miinustaan.

Vaikka kevään säät ovat olleet kylmiä, on näissä merkeissä paljon lämpöä!

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.