Raha vaihtaa omistajaa.

Työttömyyskorvaus, työttömyysetuus vai päiväraha?

Tiettyjen ehtojen täyttyessä annamme työttömille jäsenillemme rahaa. Millä käsitteellä tuohon rahaan viitataan? Työttömyysturvalain mukaan kyseessä on ansiopäiväraha. Mediassa, julkisessa keskustelussa ja asiakkaidemme käyttämässä kielessä on muitakin sanoja, joilla kyseiseen rahaan viitataan. Näitä ovat esimerkiksi ”työttömyysetuus”, ”työttömyyskorvaus”, ”päiväraha”, ”ansiosidonnainen päiväraha”, ”liiton raha”.

Sovittu käsite on olemassa

Tyypillisesti sanojen kontekstista voi päätellä, mitä kulloinkin tarkoitetaan. Silloin sanan valinnalla ei juurikaan ole merkitystä, koska keskustelun osapuolet tietävät mistä puhutaan. Tyylikeinona sanaa joskus huomaa vaihdeltavan yrityksessä välttää toistoa.

Voi ajatella, että asioista voitaisiin myös puhua niiden oikeilla nimillä. Lähimmäs oikeaa nimeä pääsee lukemalla lakia. Siellä asia on määritelty. Yläkäsite on työttömyysetuus, johon kuuluvat työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahan alle kuuluvat peruspäiväraha sekä ansiopäiväraha.

Käytännön seurauksia

Vaikka sinänsä käsitteellä ei ole väliä, voi sillä kuitenkin olla käytännön seurauksia. Esimerkiksi yläkäsitteenä ”työttömyysetuus” voi viitata kolmen eri etuuteen, joilla kaikilla on toisistaan poikkeavaa sisältöä. Työmarkkinatuen, perus- ja ansiopäivärahan saamiselle on erilaiset ehdot. Tästä voi aiheutua väärinkäsityksiä. Vastaavasti tyypillinen ”päiväraha” voi johtaa harhaan, koska se kattaa ainakin peruspäivärahan ja ansiopäivärahan puhumattakaan kaikista muista mahdollisista päivärahoista.

Yksi mielenkiintoinen sanavalinnan seuraus liittyy tiedon löydettävyyteen hakusanoilla. Esimerkiksi ”työttömyyskorvaus” on puhekielessä yleinen, mutta viranomaisten neuvonnassa sitä harvemmin käytetään, koska sellaista ei laissa ole määritelty. Siksi tiedon etsiminen työttömyyskorvauksesta voi johtaa vähemmän paikkansa pitäviin maallikkosivustoihin tai vanhoihin foorumikeskusteluihin.

Tekoäly tietää, että "liiton rahaa" ei ole

Joskus sana voi myös paljastaa jotain yhteiskunnan toimintaan liittyvistä käsityksistämme. Esimerkiksi ”liiton raha” paljastaa sen tosiseikan, että monet ihmiset yhä sekoittavat työttömyyskassan ja ammattiliiton toisiinsa. Yhä elää käsitys, että ammattiliitto maksa ansiopäivärahan, vaikka näin ei ole koskaan ollut. Hupaisa yksityiskohta tässä on muuten se, että Googlen hakukoneen algoritmi on jo oppinut, että ”liiton raha” käsitteellä haetaan tietoa ansiopäivärahasta.

Jälkimiete

Omassa työssäni olen yrittänyt pitää kiinni ansiopäiväraha -käsitteestä, koska silloin on parhaat mahdollisuudet pysyä johdonmukaisena. En kuitenkaan tuomitse ketään muiden käsitteiden käytöstä ja monesti lipsahdan itsekin puhumaan ja kirjoittamaan pelkistä päivärahoista.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.