Keskustan puheenjohtaja Annikka Saarikko. Kuva: Suomen Kekusta

Vaaliblogi 2023: Suomen Keskusta

YTK:n keväisessä blogisarjassa käymme lävitse puolueiden vaaliohjelmat ja arvioimme niitä työttömyysturvan näkökulmasta. Tällä kertaa vuorossa on Suomen Keskusta, joka ohjelmassaan palaa perustarpeiden äärelle.

Myllerryksessä tarvitaan turvaa

Keskustan mukaan sota ja korona-aika ovat saaneet meidän palaamaan perusasioiden äärelle. Omavaraisuus, ruoka, energia ja turvallisuus ovat taas kansakunnan valintojen keskiössä. Näihin ratkaisun antavat keskustan ydinarvot, joilla keskusta on jo vuosikymmenten ajan rakentanut Suomesta kestävää yhteiskuntaa.

Tehtävä ei ole helppo, sillä monet haasteet maantieteestä ikääntymiseen odottavat ratkaisuja. Perusasioihin keskittyvä keskusta lupaa luoda ratkaisut yhteisesti etsimällä perusasioihin keskittyen.

Keskustan lupaukset

Keskusta listaa kymmenen vaalilupausta. Lupaukset keskittyvät perusasioihin; toimivaan infraan, perheisiin ja peruskouluun. Suoraan työttömyysturvaan keskittyvää lupausta ei ole.

Vaaliohjelmassaan keskusta kuitenkin avaa ajatuksiaan työttömyysturvan kehittämisestä. Työvoimapulan vuoksi sosiaali- ja työttömyysturvaa tulisi keskustan mukaan kehittää osallistavaan ja kannustavaan suuntaan. Keskusta onkin sanojensa mukaan valmis radikaalisti uudistamaan työttömyysturvaa tavalla, joka kannustaa työnvastaanottamiseen. Samalla ansioturva tulisi ulottaa kaikille.

Korjaussarja työttömyysturvaan

Vaikka keskusta ei siis lupaa työttömyysturvan uudistusta, on sillä selkeät sävelet siitä, miten työttömyysturvaa tulisi kehittää.

Keskusta olisi porrastamassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskeston työssäolon pituuden mukaan ja samalla se olisi muuttamassa työssäoloehdon kertymisen palkkatuloihin perustuvaksi.

Ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi keskusta jatkaisi varhaisten työelämästä poistumisen reittien purkamista eli käytännössä työttömyysturvasta siivottaisiin pois loputkin ikäsidonnaiset poikkeukset. Työmarkkinatuki pitäisi kytkeä tiiviimmin tarpeen mukaisiin yksilöllisiin palveluihin.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena keskustalla on niin sanottu yhdistelmävakuutus, jossa olisi mahdollista kerryttää ansioturvaa yhdistämällä palkka- ja yritystyö. Lisäksi keskustalle on tärkeää, että ansiosidonnainen työttömyysturva ulotettaisiin kaikille. 

Mitä se tarkoittaa?

Tällä hetkellä työttömyyspäivärahaa voi saada 300, 400 tai 500 päivää. Tämän enimmäisajan saa tekemällä työtä vähintään 26 viikkoa. Vaaliohjelman perusteella keskusta olisi kehittämässä tätä siten, että enimmäisaika olisi riippuvainen työssäoloajasta. Muutoksen yksityiskohtia keskusta ei vaaliohjelman puitteissa avaa. Nykyiselläänkin enimmäiskeston portaat ovat riippuvaisia työssäoloajasta. Todennäköisesti keskusta olisi kuitenkin viemässä tätä yhteyttä pidemmälle. jolloin enimmäiskestossa olisi enemmän portaita tai mahdollisesti se olisi jopa täysin liukuva riippuen työssäoloajan pituudesta.

Ikääntyneiden työllisyyden parantamiseksi keskusta olisi poistamassa ikäsidonnaisuudet työttömyysturvasta. Kovin paljon ikäsidonnaisuuksia työttömyysturvassa ei kuitenkaan enää ole, varsinkin kun työttömyyspäivärahojen lisäpäivät ovat jo poistumassa. Pisin enimmäiskesto (500 päivää) on sidottu ikään, joten se olisi leikkauslistalla. Työttömyysturvaan liittyy myös vahvennettua kuntoutus-, koulutus- ja työntekomahdollisuuksia. Vahvin näistä on kuntien työllistämisvelvoite. Näillä palveluilla on tietty yhteys työttömyysturvan lisäpäiviin, mutta tuntuu epätodennäköiseltä, että keskusta olisi näihin puuttumassa.

Yhdistelmävakuutus on tervetullut hanke, joka luo mahdollisuuksia muuttuvaan työelämään. Kovin helppo se ei ole toteuttaa, sillä sen rahoitus on ratkaistava siten, että se ei vääristä yritysten välistä kilpailua, mutta samalla se ei voi olla vakuutuksenottajallekaan liian kallis.

Edellisiä suurempi muutos olisi keskustan tärkeänä pitämä yleinen ansioturva. Siinä ansiosidonnainen työttömyysturva ulotettaisiin kaikille. Nykyisinkin ansiosidonnainen työttömyysturva on kaikkien työssäoloehdon täyttäneiden palkansaajien saatavilla. Palkansaajan on kuitenkin itse tehtävä valinta työttömyyskassaan liittymisestä. Yleisessä ansioturvassa vakuuttaminen siirrettäisiin kokonaan yhteiskunnan vastuulle. Yleisen ansioturvan toimeenpanosta keskustan vaaliohjelmassa ei ole tarkempia kirjauksia.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.