Sanna Marin, Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Vaaliblogi 2023: Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

YTK:n keväisessä blogisarjassa käymme lävitse puolueiden vaaliohjelmat ja arvioimme niitä työttömyysturvan näkökulmasta. Tällä kertaa vuorossa on SDP, joka hakee äänestäjien tukea muutoksen jatkamiselle.

Rohkeutta valita

SDP:n mukaan vaaleissa on kyse valinnoista. Vaaleissa valitaan arvot, joiden pohjalta Suomea kehitetään. SDP:n mielestä kaikilla on oikeus odottaa, että huomenna on paremmin kuin tänään. Työ on jo kuluvalla vaalikaudella aloitettu ja nyt tarvitaan jatkoa, sillä ohjelmassa lueteltuja tulevaisuutta vahvistavia tekoja ei tapahdu ilman SDP:tä.

Sosiaaliturvaa

SDP:n ohjelmassa ei mainita ansiosidonnaista ansiopäivärahaa. Vaaliohjelmasta ei voi päätellä, miksi SDP:n vaaliohjelmassa tämä kokonaisuus on jätetty mainitsematta. Samalla ison huomion saa kuitenkin sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen, jossa ilmeisestikään ei ole mukana ansiosidonnaista työttömyysvakuutusta.

SDP:n ratkaisu sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseen on ”yleisturva”. Vaaliohjelmasta ei selviä yleisturvan tarkempi sisältö, mutta yleisturvan periaatteita on avattu erillisessä ohjelmalehtisessä. Yleisturvassa SDP pyrkii niputtamaan nykyisiä etuuksia yhteen ja jakamaan ne kolmeen eri tasoon. Tavoitteena on järjestelmä, jossa etuudet ovat tasoltaan parempia, helpommin saatavissa ja jossa siirtyminen etuudelta toiselle on joustavampaa.

On tervetullutta, että ohjelmassa todetaan, että tulorekisterin tietosisältöä on laajennettava tukemaan sosiaaliturvan kehittämistä ja etuuksien sujuvampaa maksatusta. Tällä hetkellä iso osa etuusbyrokratiasta liittyy tulojen selvittämiseen. Sujuvoittaminen ja digitalisaatio on jäänyt lähtökuoppaan, koska tulorekisterin tietosisältö ei sellaisenaan vastaa sitä, mitä esimerkiksi ansioturvan määrittämisessä tarvitaan. Jos SDP mielii yleisturvansa onnistuvan, sen on välttämätöntä yhteensovittaa tulorekisteri ja etuusjärjestelmä.

SDP:n tavoite on siis sosiaaliturvauudistus, joka kannustaa osallistumaan ja torjuu köyhyyttä. Ohjelman sisällön perusteella SDP:n ratkaisu perustuu nykyistä anteliaampaan sosiaaliturvaan.

Työttömyysturvaan ei uusia avauksia

Työttömyysturvaan SDP ei vaaliohjelmassaan tuo uusia avauksia. Yleisturvaansa keskittyvässä ohjelmalehtisessä määritellään, että työttömyysetuus olisi jatkossakon syyperusteinen etuus, joka kuuluu yleisturvassa yleistasoon. Työttömyyden iskiessä tämän yleistason ansio-osa maksettaisiin vakuutusperusteisesti. Ansio-osan suuruus määräytyisi ansaittujen tulojen mukaan kuten nykyäänkin. Erikseen luvataan vielä, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa ei heikennetä. Vaalituloksesta riippuen tästä voi tulla melkoinen poliittinen vääntö, koska monella muulla puolueella on ehdotuksia suuristakin leikkauksista ansioturvaan.

SDP:n vaaliohjelmassa on tavoite 80 % työllisyysasteesta. Tähän haetaan vauhtia muun muassa työmarkkinasääntöjä vahvistamisella, työoloja ja palkkoja parantamalla sekä työperäistä maahanmuuttoa lisäämällä. Työttömyysturvaan liittyviä kannustin- ja byrokratialoukkuja ei ole erikseen tunnistettu.

Vaikea rasti

SDP:llä on hallituspuolueena haaste saada äänestäjät vakuutettua. Jos ehdottaa jotain uutta, herää kysymys, miksi tätä ei ole jo aiemmin huomattu tai tehty. Jos jatkaa samaa, herää kysymys missä määrin on järkevää jatkaa vanhaa, jos se ei ole tähän mennessä vielä tuottanut toivottua tulosta.

Ehkä tästä syystä SDP ei kovin tarkkaan tee avauksia työttömyysturvaan ja keskittyy enemmän laajempaan sosiaaliturvauudistukseen, jossa on vielä jokseenkin vapaampi kenttä temmeltää.

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.