Yhdistelmävakuutus voisi luoda uusia mahdollisuuksia

Säädösvalmistelussa oleva yhdistelmävakuutus mahdollistaisi palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämisen työttömyysturvassa. Yhdistelmävakuutuksen myötä palkkatyössä ja yritystoiminnassa työllistyvä henkilö voisi saada kaikki ansiotulonsa huomioitavaksi työttömyysetuuden perusteena olevaa tuloa laskettaessa. Yhdistelmävakuutus parantaisi samanaikaisesti tai vuoroin palkkatyössä ja yritystoiminnassa työllistyvien henkilöiden asemaa ja työttömyysturvan tasoa.

YTK kannattaa yhdistelmävakuutusta ja ehdottaa muutoksia STM:n esittämään malliin

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnissä hanke, joka selvittää mahdollisuutta yhdistelmävakuutuksen säätämiseen. STM on julkaissut muistion, jossa on pohdittu ehdotuksen toteuttamisvaihtoehtoja, arvioita vaikutuksista ja ehdotukset rahoitusta koskevaksi ratkaisuksi sekä tarvittaviksi lainmuutoksiksi. Muistiosta on pyydetty lausuntoja ja YTK on antanut oman lausuntonsa. YTK kannattaa yhdistelmävakuutusta ja ehdottaa muutamia muutoksia muistiossa esitettyyn malliin.  

YTK:n ehdotuksen mukaan yhdistelmävakuutuksen säätämisen yhteydessä työttömyyskassalakia tulisi muuttaa siten, että työttömyyskassa voi tarjota sekä palkansaajan että yrittäjän työttömyysvakuutusta ja lisänä yhdistelmävakuutusta. Toimialan laajennus tapahtuisi työttömyyskassan sääntöjä muuttamalla.  

STM:n muistiossa on ehdotettu, että yhdistelmävakuutusta varten säädettäisiin työttömyysturvalakiin uusi yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto. YTK:n näkemyksen mukaan sellainen malli on tarpeettoman raskas ja monimutkainen. YTK ehdottaa yksinkertaisempaa muutosta. Työttömyysturvalaissa voitaisiin säilyttää nykytilaa vastaavasti palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehto. Yhdistelmävakuutus toteutettaisiin siten, että palkansaajan työssäoloehdossa ja palkanmäärityksessä voitaisiin huomioida yrittäjänä tehtyä työtä. Vastaavasti yrittäjän työssäoloehdossa ja tulonmäärityksessä voitaisiin huomioida palkansaajana tehtyä työtä.

Jäsenkyselyn perusteella yhdistelmävakuutus kiinnostaa

YTK on teettänyt jäsenistölleen kyselyn, jossa kartoitettiin palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämishalukkuutta ja kiinnostusta yhdistelmävakuutusta kohtaan. Kyselyn tulosten perusteella havaittiin, että yhdistelmävakuutukselle on kysyntää!

Työllistymisen erilaisten tapojen yhdistämistä tulee helpottaa

Työllistymisen mahdollisuuksien ja muotojen monipuolistuessa esteitä ja epävarmuustekijöitä palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämisestä on tarkoituksenmukaista poistaa. Esimerkiksi osa-aikaisessa palkkatyössä tai yritystoiminnassa työllistyvälle on varmasti mielekästä täydentää työllistymistään toisella työllä, jos se vain on mahdollista. Tällöin ei tulisi olla esteitä tai hidasteita sille, että täydentävän työllistymisen tapa olisi erilainen kuin aiemmassa työssä.

Yhdistelmävakuutus voisi olla osaltaan poistamassa esteitä ja epävarmuustekijöitä palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistämisestä. Osalle palkkatyötä ja yritystoimintaa samanaikaisesti tai vuoroin tekevälle yhdistelmävakuutus antaisi mahdollisuuden päästä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Sellaisille henkilöille, jotka nykyisinkin täyttävät työssäoloehdon palkansaajana tai yrittäjänä, yhdistelmävakuutus antaisi mahdollisuuden vakuuttaa myös sivutyön työttömyyden varalle.

Ermo Inkeroinen

Ermo Inkeroinen, lakimies 2017-2020

YTK:n lakimies Ermo Inkeroinen tiesi ja tietää kait yhä, että yksikään työttömyysturvalain pykälä ei ole yksiselitteinen. Ermo myös aina tiesi ja tietää varmasti yhä, mitä lainsäätäjä on kulloinkin tarkoittanut. Omaan rauhalliseen tyyliinsä Ermo auttoi meitä kaikkia muitakin ymmärtämään missä mennään. Hieno mies!

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.