Tiimi tuulettaa yhdessä saavutettua kasvua.

YTK kasvaa tarkoituksella

YTK:n jäsenmäärä kasvaa vauhdikkaasti. Meitä on jo 424 091! Viime vuoden aikana saimme ennätyksellisesti yli 60 000 uutta jäsentä.

Jäsenmäärän kasvu osoittaa ainakin sen, että ansioturvalle on kysyntää. Olemme YTK:lla pitkäjänteisesti kehittäneet palveluitamme niin, että ne olisivat kaikkien palkansaajien saatavilla ja tiedossa. Vain työttömyyskassaan kuulumalla voi saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Siksi on mielestämme tärkeää, että jäseneksi liittyminen on vaivatonta ja palvelu on helppo ymmärtää. Lähes puoli miljoonaa palkansaajaa ei kuulu mihinkään työttömyyskassaan, joten työ ei ole tullut vielä valmiiksi.

Meiltä usein kysytään, mistä tämä 60 000 liittyjän joukko koostuu. Suurin osa liittyjistä on nuoria aikuisia. Eniten liittyneitä oli 25-29 -vuotiaiden ikäluokassa. Liittyneissä on jonkun verran enemmän miehiä kuin naisia. Liittymislomakkeessa voi ilmoittaa, jos siirtyy toisesta työttömyyskassasta, koska edellisessä kassassa keräämänsä työssäoloehdon saa mukaansa, kun liittyy toiseen kassaan. Alle viidesosa liittyjistä ilmoittaa aiemman kassajäsenyyden. Suurin osa meille liittyvistä näyttää siis tulevan kassajärjestelmän ulkopuolelta.

YTK:n jäsenmäärä on kasvanut sen perustamisesta lähtien jokainen vuosi. Jatkuvaa kasvua siis kohta jo 30 vuotta. Tällä hetkellä noin joka viides palkansaaja on YTK:n jäsen. Omista selvityksistämme olemme havainneet, että jäsenemme arvostavat YTK:ssa erityisesti riippumattomuutta ja luotettavuutta.  Tärkeänä pidetään myös selkeää hinnoittelua sekä palvelun erinomaista laatua. 

Tavoittelemme sitä, että jäsenemme voivat työttömyyden aikana keskittyä töiden hakemiseen. Me hoidamme taustalla jurisevan työttömyysturvabyrokratian. Se ei ole helppoa, koska työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö on monimutkaista ja se muuttuu vuosittain. Olemme huomanneet, että kasvava työttömyyskassa pystyy parhaiten kehittämään palvelua pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Tästä syystä tavoittelemme jatkossakin vahvaa jäsenkasvua.

Sanna Alamäki, YTK:n toimitusjohtaja.

Sanna Alamäki, toimitusjohtaja 2017-2021

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki on rohkea keskustelija, jolle muutos on mahdollisuus. Sannan mielestä työllistyminen on tärkeintä ja hän haastaa kaikki yhteistyöhön uusien toimintatapojen löytämiseksi. Työttömyysturvassa pitäisi Sannan mukaan keskittyä oleelliseen ja ottaa samalla olemassa olevasta ja tulevasta teknologiasta kaikki hyöty irti.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.