Tyytyväinen asiakas pitelee höyryävää kahvikuppia käsissään kuulaana syyspäivänä - YTK

Jäsenemme ovat tyytyväisiä

Kevään ja kesän ruuhkista huolimatta jäsenemme ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Tämä selviää laajoista jäsenkyselyistä. Touko-kesäkuussa tekemämme kysely sai 21 715 vastaaja ja elokuussa tehty kysely sai 8190 vastaajaa.

Koronakevät toi hakemusvyöryn

Saimme koronakriisin vuoksi ennätysmäärän ansiopäivärahahakemuksia. Tämän vuoden syyskuun alkuun mennessä hakemuksia on tullut 556 318 kappaletta, kun koko viime vuonna aikana hakemuksia tuli 317 304 kappaletta.

Koronakriisin alkuvaiheessa hakemuksia tuli myös ennätysvauhdilla. Esimerkiksi huhtikuun puolivälissä viikolla 16 ensihakemuksia tuli 1 500 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. 

Aloimme jo maaliskuun alussa varautua pahimpaan, mutta käytännössä ei ollut mahdollista nostaa valmiutta samassa vauhdissa kuin lomautukset ja irtisanomiset etenivät. Seuraus oli se, mistä maaliskuussa varoitimme päättäjiä; hakemusten käsittely ruuhkautui ja päivärahojen maksut viivästyivät. 

Nyt ruuhkat on purettu ja rahat liikkuvat nopeasti

Ruuhkien taltuttamiseksi palkkasimme yli 100 uutta työntekijää, otimme käyttöön robotiikkaa sekä uusia työtapoja. Näiden myötä hakemusten käsittelyajat olivat palanneet jo elokuussa alla lakisääteisen 30 päivän käsittelyajan. Syyskuun alussa käsittelyajat olivat 1-1,5 viikkoa.

Osana elokuun jäsenpulssia kysyimme jäseniltämme, miten onnistuimme koronakriisissä. Kaikki toimintamme osa-alueet saivat hyvät kouluarvosanat. OmaYTK-palvelu, jonka kautta hakemukset tehdään, sai arvosanaksi 8,9. Myös jäsenviestintä sai arvosanaksi saman 8,9. Palvelualttius arvioitiin arvosanalla 8,8 ja nettisivut 8,7. Ajoittaisista ruuhkista huolimatta asiakaspalvelun tavoitettavuus sai arvosanan 8,4 ja toiminnan sujuvuus 8,3.

Koronakriisistä johtuva ruuhka aiheutti sen, että esimerkiksi lomautetuista vain reilu puolet koki palvelun nopeaksi. Ruuhkasta huolimatta 77 prosenttia lomautetuista ja 82 prosenttia työttömistä koki asiakaspalvelumme ystävälliseksi. Jäsenten tyytyväisyys näkyy erityisesti jäsenten sitoutuneisuudessa. 90 prosenttia vastanneista aikoo pysyä jäsenenämme ja 82 prosenttia kokee saavansa vastinetta jäsenmaksuilleen. Meillä asiakas on keskiössä ja tämä näkyy siinä, että 78 % kokee, että me välitämme. 

YTK:n jäsenten arviot toiminnasta

Jäsenet arvioivat meidän onnistuneen koronakriisin keskellä

Elokuun jäsenpulssin tulokset olivat samansuuntaisia kuin aiemmin touko-kesäkuussa toteutetussa kyselyssä, johon vastasi lähes 22 000 jäsentä. Jo silloin vastaajista 75 prosenttia koki, että YTK:n palvelu on nopeaa. Päivärahojen hakemiselle ja saamiselle annettiin keskiarvoksi 8. Tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet jäsentemme mielestä koronakriisin hoidossa hyvin. 

Petja Eklund katsoo veikeästi kameraan - YTK

Petja Eklund, erityisasiantuntija

Petja Eklund tuottaa YTK:lla asiaa ja analyysejä. Eklund jaksaa aina puolustaa ihmistä ja avointa yhteiskuntaa. Normit ja instituutiot ovat kansalaisia varten, eivät koskaan toisin päin.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.