Pieni avain valoa kajastavan ison avaimenreiän edessä.

YTK on huolissaan päivärahojen maksamisesta

YTK on tänään antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, jossa varoitamme, että YTK ei nykylainsäädännön puitteissa pysty suoriutumaan lyhyessä ajassa realisoituvasta suuresta lomautusten määrästä ilman kohtuuttomia viiveitä maksamisessa.

Hakemusten käsittely on järjestelmän pullonkaula

Teimme viime viikolla kyselyn teille jäsenillemme, johon saimme päivässä yli 60 000 vastausta. Tulokset vahvistivat huoltamme: työttömyysuhkaa kokee tällä hetkellä yli 270 000 YTK:n jäsentä. Vastausten perusteella odotamme lähiaikoina saapuvaksi yli 100 000 päivärahahakemusta.

Päivärahahakemusten käsittely on käsityötä. Lyhyessä ajassa ei ole mahdollista lisätä nyt tarvittavaa määrää käsittelijöitä. Samalla elämme aikaa, jossa on jatkuvasti riski sille, että YTK:n työntekijöitä sairastuu. Tyypillisesti käsittelemme vuodessa noin 40 000-50 000 ensimmäistä hakemusta. Nyt olemme siis kohtaamassa yhden kuukauden aikana kahden vuoden työt. Päälle tulevat vielä kuukausittaiset 130 000 jatko- ja sovitteluhakemusta.

Ensivaiheen ongelma työttömyysetuuksien maksamisessa ei siis ole rahojen riittävyys vaan se, että etuushakemuksia ei pystytä käsittelemään eikä siten myöskään rahaa pystytä maksamaan ulos riittävällä nopeudella.

Oikeuskansleri huomautti viime viikolla puheenvuorossaan valtioneuvoston yleisistunnossa, että tilanne vaarantaa perustuslaillisen oikeuden sosiaaliturvaan ilman aiheetonta viivästystä. Oikeuskansleri odottaa valtioneuvostolta erityisiä toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi. Niin mekin.

Ratkaisua ei löydy yksityiskohtia viilaamalla

Tällä hetkellä on valmisteilla useita muutosesityksiä työttömyysturvalakiin. Näillä ollaan turvaamassa lomautettujen nopeampi pääsy työttömyysetuuksille. Vaikka esitykset ovat hyviä, ne kuitenkin lisäävät maksamisen käsityötä ja siten pahentavat ruuhkaa entisestään. Esitetyt toimet eivät siis ratkaise etuuksien maksamiseen liittyvää ongelmaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta hyväksyttiin 30.3.2020 lakimuutos, jonka myötä lomautetuilta ei tutkita työvoimapoliittisia edellytyksiä. Tämä oli ratkaisu, jolla merkittävästi vähennettiin TE-toimistojen työkuormaa ja annettiin mahdollisuus selviytyä massalomautuksista. Vastaavaa ratkaisua tarvittaisiin nyt työttömyysetuuksien maksajille.

YTK:n ratkaisuehdotukset

YTK on ehdottanut jo aiemmin keskusteluissa päättäjien kanssa monessa muussa maassa käytössä olevaa järjestelmää, jossa työnantaja jatkaisi osittaista palkanmaksua ja valtio korvaisi tämän. Raha jaettaisiin siis palkanmaksujärjestelmien kautta.

Toinen YTK:n ehdotus on ollut määrittää poikkeusajaksi erityinen lomautetun päiväraha, jonka perusteet voitaisiin hakea suoraan tulorekisteristä. Tässä on joitakin käytännön ongelmia, mutta se mahdollistaisi automaation kehittämisen, jolloin toimeentulon turvaksi tarkoitetut rahat saataisiin lomautetuille pienemmällä viiveellä.

Myös ikävässä tilanteessa luotamme omaan osaamiseemme

Olemme työskennelleet YTK:lla jo neljättä viikkoa ratkaistaksemme tulossa olevan hakemusvyöryn haasteet niin hyvin kuin se nykyjärjestelmän rajoissa on mahdollista. Olemme rekrytoineet uusia työntekijöitä, kehittäneet käsittelyn työkaluja ja vieneet eteenpäin asiakasviestintää kaikissa kanavissamme. Ensimmäiset 14 uutta työntekijää aloittavat 1.4.

Tiedämme, että tulevat kuukaudet ovat vaikeita meille kaikille. Toivoa antaa se, että luotan täysin YTK:n henkilökunnan osaamiseen ja haluun tehdä kaikkensa jäseniemme eteen. Kiitän myös kaikkia jäseniämme siitä, että saamme teiltä ymmärrystä ja kannustavia viestejä päivittäin.

Onneksi olemme myös menossa kesää kohti. Valo ja lämpö antaa meille kaikille varmasti lisää voimia. Tsemppiä kaikille!

Sanna Alamäki, YTK:n toimitusjohtaja.

Sanna Alamäki, toimitusjohtaja 2017-2021

YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki on rohkea keskustelija, jolle muutos on mahdollisuus. Sannan mielestä työllistyminen on tärkeintä ja hän haastaa kaikki yhteistyöhön uusien toimintatapojen löytämiseksi. Työttömyysturvassa pitäisi Sannan mukaan keskittyä oleelliseen ja ottaa samalla olemassa olevasta ja tulevasta teknologiasta kaikki hyöty irti.

Käsittelemme tässä blogissa työttömyysturvan ja työelämän ilmiöitä. Kirjoituksilla osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohdimme ajankohtaisia tapahtumia. Blogi ei ole neuvontaa. Neuvontaa työttömyysturva-asioissa saat asiakaspalvelustamme sekä ohjeet ja tuki -osiosta.