Tietoa työpaikoille ja työnantajille

Näin pidät huolta työntekijöidesi työttömyysturvasta

Työnantaja voi monilla tavoin helpottaa työntekijän tilannetta, jos eteen tulee lomautuksia tai irtisanomisia.Ilmoita tiedot tulorekisteriin käyttäen laajaa ilmoitustapaa ja merkitse myös vapaaehtoiset tiedot.

 1. Jäsenyys työttömyyskassassa
  Varmista, että työntekijäsi ovat jäseniä työttömyyskassassa. Ansioturvan saamisen edellytys on, että lomautettu tai työttömäksi jäävä työntekijä on kerännyt työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenenä. tieto jäsenyydestä työttömyyskassassa ei sinänsä kuulu työnantajalle, mutta voit siitä huolimatta muistuttaa ja kertoa työttömyyskassajäsenyyden tärkeydestä. Suomessa on puolisen miljoonaa palkansaajaa, joilla ei ole jäsenyyttä työttömyyskassassa. Osalla syynä on se, että he eivät ole tietoisia kassajäsenyyden tärkeydestä.

  Työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa eli puoli vuotta. Koronapoikkeuksen myötä vuonna 2020 työssäoloehdon pituus on vain 13 viikkoa. Työntekijällä on siis hyvä mahdollisuus kerätä työssäoloehto, jos hän liittyy työttömyyskassaan viimeistään heti, kun mahdollisista yhteistoimintaneuvotteluista saadaan tieto.

  Kassan jäsenenä työntekijän ansiotaso on vakuutettu työttömyyden ja lomautuksen varalta. Työnantaja voi auttaa tässä. Kun työntekijä tuntee itsensä turvatuksi, on sillä myönteinen vaikutus työpaikan ilmapiiriin.
 2. Tulorekisteri

  Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä tai lomautusta edeltävistä tuloista. Työttömyyskassa saa tulotiedot tulorekisteristä. Näin ainakin siis periaatteessa. Tässä työnantaja voi olla merkittävästi avuksi. Jos ilmoitat tulorekisteriin vain suppeat tiedot, joutuu työttömyyskassa pyytämään lisäselvityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa erillistä palkkatodistusta, mikä vie työnantajan aikaa ja samalla se viivästyttää etuuden maksamista lomautetulle tai työttömäksi jääneelle työntekijälle.


  ​​​​​​​Voit auttaa työntekijöitäsi ilmoittamalla tulorekisteriin laajat tiedot ja tarvittaessa vielä kaikki vapaaehtoisetkin tiedot. Näin työttömyyskassa pystyy tulorekisterin tiedoilla laskemaan työssäoloehdon ja ansiopäivärahan määrän ilman ylimääräisiä selvittelyjä. Tämä helpottaa kaikkien elämää. Erityisesti sujuvuus auttaa työntekijää, joka saa etuutensa ilman tulotietojen selvittelystä johtuvia viiveitä.

 3. Työttömyysturvainfo

  Kun työttömyys tai lomautus uhkaa, on työntekijällä suuri huoli siitä, miten hänen toimeentulonsa käy. Työttömyysturvajärjestelmä Suomessa on kattava ja toimiva mutta yhtä kaikki myös monimutkainen. Samalla julkisessa keskustelussa on usein esillä tapauksia, joissa turva ei ole toiminut. Tämä kaikki herättää ja ylläpitää huolta, joka vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. Helpoin ja kätevin tapa on järjestää työntekijöille työttömyysturvainfo, johon voi kutsua YTK:sta asiantuntijan kertomaan siitä, miten homma toimii. Myös Kelasta ja TE-toimistosta voi kysyä asiantuntijaa.


  Me pystymme hoitamaan työttömyysturvainfoja etäyhteyksin. Riippuen tilanteesta, voimme myös saapua paikan päälle. Sivuiltamme löydät myös yleiset kalvot työttömyysturvainfosta, jotka voit jakaa työntekijöille.

 4. Eväät työllistämiseen

  Työttömyysuhka, työttömyys ja lomautus ovat työelämän käännekohtia, joita ei tarvitse yksin kohdata. Esimerkiksi YTK-yhdistys tarjoaa jäsenilleen monenlaista tukea näihin työelämän käännekohtiin. Työ kannattaa aloittaa ajoissa. Näin työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä kolmannen osapuolen avulla varmistaa, että mahdollinen työttömyysaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Työttömyysajan voi käyttää monella tavalla hyödyksi. Samalla on hyvä pitää mielessä tilastojen osoittavan sen, että pitkittyvä työttömyys heikentää työllistymisen todennäköisyyttä. Siksi yksi tehokkain keino työnantajalle auttaa työntekijöitään on hakea jo ennakkoon apua. Näin työntekijöille voidaan rakentaa polkua eteenpäin jo ennen kuin sen hetkiset työt päättyvät.

Työnantaja, lähetä meille työntekijääsi koskevat liitteet täältä

Tämä palvelu on tarkoitettu vain työnantajien ja viranomaisten käyttöön. Jäsenen tulee lähettää omat liitteensä suoraan OmaYTK-palvelun kautta.