Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Tietoa YTK:sta

YTK:n johto ja organisaatio

Kaikki työttömyyskassat ovat keskinäisen vastuun yhteisöjä. YTK:n ylin päättävä elin on kassan kokous, joka valitsee hallituksen. YTK:n sääntöjen mukaan hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä kuudesta varsinaisesta jäsenestä ja kuudesta varajäsenestä, jotka kassan kokous valitsee. Hallitus nimittää työttömyyskassan vastuunalaisen toimihenkilön, eli toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä muut johtoryhmän jäsenet.

YTK:n hallituksen puheenjohtaja on 1.1.2015 alkaneen kolmivuotiskauden ajan Tuomas Helle. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja nimittää hallitukselle sihteerin. YTK:n hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi viidestä jäsenestä, jotka ovat vuonna 2017 Artti Aurasmaa, Sirkku Linna, Ilmari Mäkinen, Jari Rantala ja Toni Rannikko.

Toimipisteemme sijaitsee Loimaalla, josta hoidamme kaikki palvelut. Palveluksessamme on noin 130 työttömyysturvan ammattilaista. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Auli Hänninen, talousjohtaja Antti Jokinen, kehitysjohtaja Rami Lehtonen, palvelupäällikkö Anna Mäkelä-Mäki ja asiakkuuspäällikkö Heli Salonen.

Palveluiden tuottaminen jäsenillemme on toimintamme keskiössä. Täällä hoidamme hakemusten käsittelyn ja asiakaspalvelun. Se palvelee jäseniämme puhelimitse, sähköisesti sekä täällä paikan päällä Loimaalla. Hoidamme yhdestä palvelunumerosta (02) 760 7620 kaikki jäsenyyteen taikka päiväraha-asioihin liittyvät kysymykset ja tiedustelut. Palveluiden tuottamisen tukena meillä tukitoimintoja, joita ovat esimerkiksi talous ja sijoitustoiminta, HR, juridiikka, viestintä ja vaikuttaminen sekä kehitys ja IT.

Organisaatiomme on rakennettu niin, että pystymme mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti hoitamaan perustehtävämme, jotka ovat etuuksien turvaaminen jäsenille sekä jäsenten ystävällinen ja asiantunteva palvelu työttömyysturva-asioissa. Henkilöstö ja tietojärjestelmät ovat tärkeimmät voimavaramme. Olemmekin viime vuosina keskittyneet johtamisessa siihen, että henkilöstön osaaminen ja tehokasta työskentelyä tukevat tietojärjestelmät varmistetaan myös tulevaisuudessa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi