Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Usein kysyttyä

Jäsenyys

Miten YTK:hon liitytään?

Meille liittyminen onnistuu parhaiten, kun täytät sähköisen liittymislomakkeen nettisivuillamme.
Vaihtoehtoisesti voit myös tulostaa ja täyttää liittymislomakkeen ja postittaa sen osoitteeseen Yleinen työttömyyskassa YTK, PL 100, 32201 Loimaa tai faksata sen numeroon (02) 762 4917. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet liittymislomakkeesi.

Olen saanut muistutuslaskun, voinko vielä siirtää eräpäivää tai maksaa jäsenmaksun osissa?

Säilyttääksesi jäsenyyden, sinun tulee maksaa jäsenmaksu vuosittain. YTK:n sääntöjen mukaan päivärahan maksaminen edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu.

Muistutuslaskun eräpäivää emme voi siirtää, eikä jäsenmaksua voi maksaa osissa.

Voinko pitää ammattiliiton jäsenyyden voimassa, jos siirryn toisesta työttömyyskassasta YTK:n?

Voit säilyttää ammattiliiton jäsenyytesi liittyessäsi YTK:n. Kahdessa työttömyyskassassa et voi olla yhtä aikaa jäsenenä. Jos kuulut johonkin toiseen työttömyyskassaan liittyessäsi meille, tulee sinun erota aiemmasta työttömyyskassasta. Voit myös liittymislomakkeessa valtuuttaa meidät lähettämään eroilmoituksen puolestasi. Ammattiliittoon emme voi eroilmoitusta lähettää. Jos et halua jatkaa ammattiliiton jäsenyyttä, tulee sinun itse lähettää eroilmoitus sinne. Ammattiliiton jäsenenä olet saattanut maksaa työttömyyskassan jäsenmaksua ammattiliiton jäsenmaksun yhteydessä. Jos jäsenmaksusi on peritty suoraan palkasta, muista ilmoittaa työttömyyskassan vaihtamisesta myös palkanlaskijalle.

 

Haluan erota jäsenyydestä kesken vuoden. Palautetaanko minulle jäsenmaksu?

Jäsenyyden päättyessä kesken vuoden sinulle hyvitetään se osa vuosijäsenmaksusta, jolloin et enää ole YTK:n jäsen, jos säännöissä ilmoitetut rajoitukset eivät estä hyvityksen maksamista. Kun vuosijäsenmaksua jyvitetään jäsenyysajalle, käytetään todellisia kalenteripäiviä. Palauttaminen edellyttää, että vuosijäsenmaksu on kokonaan maksettu. Alle 10 euron summaa ei palauteta.  Palautettavalle jäsenmaksulle ei makseta viivästyskorkoa.

 

Mikä on YTK:n jäsenmaksu?

YTK:n jäsenmaksu on sidottu jäsenyysaikaan. Jäsenmaksu on se osuus vuosijäsenmaksusta, jota vastaavan ajan olet ollut YTK:n jäsenenä kyseisenä vuonna. Vuonna 2016 YTK:n vuosijäsenmaksu on 118 euroa.

Voinko maksaa jäsenmaksun vuodesta toiseen samalla viitenumerolla?

Jäsenmaksua ei saa maksaa vanhalla viitenumerolla. Laskussa oleva viitenumero ei ole vuodesta toiseen sama. Kun käytät oikean jäsenmaksuvuoden viitenumeroa, varmistat suorituksen kohdistumisen oikein.

Milloin saan jäsenmaksulaskun?

Saat ensimmäisen jäsenmaksulaskun noin kahden viikon kuluttua liittymislomakkeen saapumisesta. Liittymisvuoden jälkeen lähetämme seuraavan vuoden jäsenmaksulaskun kaikille jäsenillemme marras-joulukuun aikana niin, että eräpäivä on kyseisen jäsenmaksuvuoden alussa.

Jäsenmaksulaskut lähetetään vuosittain porrastetusti jäsenen syntymäkuukauden perusteella. Siten YTK:n jäseninä olevien muiden perheenjäsenten laskut eivät välttämättä tule samanaikaisesti. Saat laskun verkkopankkiin, postitse tai Itellan NetPostiin riippuen siitä, minkä laskun toimittamistavan olet valinnut.

Miten työttömyyskassaa voi vaihtaa?

Työttömyyskassan vaihtaminen on mahdollista. Vaihtaminen kannattaa tehdä niin, että lähetät ensin jäsenhakemuksen uuteen työttömyyskassaan. Kun olet saanut varmistuksen jäsenyytesi hyväksymisestä, toimita eroilmoitus vanhaan työttömyyskassaan. Lain mukaan et voi olla kahden työttömyyskassan jäsen. Kun hoidat liittymisen ja eroamisen tässä järjestyksessä, työttömyysturvasi jatkuu katkoksitta. Näin aikaisemman työttömyyskassan jäsenyysaikana hankkimasi työssäoloaika ja jäsenyysaika säilyvät ja siirtyvät mukanasi.

Voit antaa liittymislomakkeessa meille valtuutuksen siihen, että hoidamme puolestasi edellisen työttömyyskassan jäsenyyden päättämisen. Kun päätämme aikaisemman työttömyyskassan jäsenyyden puolestasi, pyydämme päättämään jäsenyytesi edellisessä työttömyyskassassa meille liittymistä edeltävään päivään. Mahdollinen ammattiliiton jäsenyys sinun pitää päättää itse. Mikäli edellisen työttömyyskassan jäsenmaksu on peritty palkastasi, ilmoita myös palkanlaskijalle työttömyyskassan vaihdosta. Meidän jäsenmaksua ei peritä suoraan palkasta, vaan se maksetaan itse laskun perusteella. Toimitamme laskun noin kahden viikon kuluessa liittymisestä ja tämän jälkeen vuosittain niin, että laskun eräpäivä on kuluvan jäsenmaksuvuoden tammikuussa.

Voit myös erota vanhasta työttömyyskassasta ennen uuteen työttömyyskassaan liittymistä. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, koska silloin voi olla vaarana keräämäsi työssäoloehdon menettäminen.

Työssäoloaika ja jäsenyys edellisessä työttömyyskassassa voidaan laskea hyväksesi vain, jos liityt uuteen työttömyyskassaan yhden kuukauden kuluessa siitä, kun olet eronnut edellisestä työttömyyskassasta. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, liityt työttömyyskassaan uutena jäsenenä. Tällöin työssäoloehtoon vaadittavien työssäoloviikkojen kerääminen alkaa alusta. Vanhasta työttömyyskassasta eroamisen ja uuteen liittymisen väliin mahdollisesti jäävä työssäoloaika, jolloin et ole kummankaan työttömyyskassan jäsen, ei kerrytä työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa. Asianmukaiset velvoitteet (jäsenmaksu) edelliseen työttömyyskassaan pitää hoitaa eroamisajankohtaan asti.

Saako jäsenyyden voimaan takautuvasti?

Jäsenyyttä ei saa voimaan takautuvasti. Jäsenyys alkaa aikaisintaan sinä päivänä, kun liittymislomake on saapunut meille.

Jään äitiyslomalle / Lähden opiskelemaan / Lähden armeijaan, pitääkö minun maksaa jäsenmaksu?

Työttömyysturvalain mukaan et menetä jo keräämääsi työssäoloehtoa, jos olet hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Kysymyksessä mainitut tilanteet ovat näitä hyväksyttäviä syitä. Jos siis olet ollut ennen äitiyslomaasi työssä, säilytät keräämäsi työssäoloviikot, kun maksat jäsenmaksun myös äitiysloman ajalta. Nämä hyväksyttävät syyt pidentävät työssäoloehdon tarkastelujaksoa (28 kk) jopa seitsemän vuotta. Työttömyyskassan jäsenyys pitää kuitenkin säilyttää ja sen säilytät vain jäsenmaksun maksamalla.

Voiko opiskelija liittyä YTK:hon?

Voit liittyä opiskelijana meille, jos käyt opiskelun ohella työssä. Työttömyyskassaan voi lain mukaan liittyä vain työssä ollessa. Sinun kannattaa opiskelijana liittyä meille, jos teet opintojen ohella töitä joinakin viikkoina yli 18 tuntia. Nämä yli 18 tunnin työviikot keräävät työssäoloehtoa. Jos opintojen aikana esimerkiksi kesätauoilla olet työssä, ennätät opiskeluaikana keräämään 26 kalenteriviikon työssäoloehdon. Näin varmistat itsellesi ansioturvan, jos joudutkin valmistumisen jälkeen odottelemaan ensimmäistä työpaikkaasi jonkin aikaa. Päätoimisena opiskelijana sinulla ei ole oikeutta ansioturvaan, mutta valmistumisen jälkeen voi siis olla.

Suomalainen työnantajani lähettää minut ulkomaille töihin. Voinko säilyttää jäsenyyteni suomalaisessa työttömyyskassassa?

Olet lähetetty työntekijä, jos teet palkkatyötä ja työnantajasi Suomessa lähettää sinut tilapäisesti työhön ulkomaille. Säilytä jäsenyytesi voimassa suomalaisessa työttömyyskassassa. Ulkomailla lähetettynä työntekijänä tehty työ kerryttää työssäoloehtoasi Suomessa.

Työnantajasi tulee maksaa lakisääteiset sosiaaliturvamaksut sekä eläke, työttömyys – ja tapaturmavakuutusmaksut Suomeen.

Asun Suomessa, mutta käyn töissä paikallisella työnantajalla Norjassa. Voinko liittyä suomalaiseen työttömyyskassaan?

Et voi liittyä suomalaisen työttömyyskassan jäseneksi, koska kuulut sen maan työttömyysturvajärjestelmän piirin, jossa työskentelet. Norjassa jokainen työntekijä kuuluu työttömyysturvan piiriin automaattisesti, joten sinun ei tarvitse huolehtia työttömyyskassaan liittymisestä.

  • Kuulut työskentelymaasi Norjan työttömyysturvan piiriin myös siinä tapauksessa, jos olet vain osittain tai ajoittain työtön (esimerkiksi osa-aikainen työntekijä tai lomautettu).
  • Jäädessäsi kokonaan työttömäksi työsuhteesi päätyttyä, kuulut asuinmaasi Suomen työttömyysturvan piiriin. Tällaisessa tapauksessa voit ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi myös Norjassa, mutta työttömyyspäivärahan maksamisesta vastaa joka tapauksessa asuinmaasi Suomi.
  • Jos et kuitenkaan enää palaa Suomeen, voit hakea työttömyyspäivärahaa viimeisimmästä työskentelymaastasi eli Norjasta.
  • Asuinmaaksesi katsotaan se valtio, jonka alueella asut vakinaisesti.

Puolisoni sai työpaikan ulkomailta ja muutan hänen mukanaan ulkomaille ainakin vuodeksi. Hoidan kotona meidän 4-vuotiasta lastamme, mutta en aio mennä palkkatyöhön. Kannattaako minun maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu?

Ulkomailla oleskelu ilman työttömyysturvalain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä on aina rinnastettava kotimaassa tapahtuvaan ilman hyväksyttävää syytä tapahtuneeseen työmarkkinoilta poissaoloon. Jos olet ollut yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, ei sinulla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen. Hyväksyttävänä syynä ei pääsääntöisesti pidetä yli 3-vuotiaan lapsen hoitamista. Siten esimerkiksi tilanteessa, jossa aviopuolisot muuttavat yhdessä ulkomaille ja vain toinen puoliso työllistyy siellä, ei mukana muuttaneella puolisolla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan kotimaahan paluun jälkeen, jos ulkomailla oleskelu on ilman hyväksyttävää syytä kestänyt yli kuusi kuukautta.

Jos asutte ulkomailla yli kuusi kuukautta ja hoidat yli 3-vuotiasta lastasi kotona, sinun ei kannata säilyttää työttömyyskassan jäsenyyttä voimassa ja maksaa työttömyyskassan jäsenmaksua. Jos palaatte Suomeen, sinun kannattaa liittyä työttömyyskassaan silloin uudestaan, koska joudut keräämään uuden työssäoloehdon saavuttaaksesi oikeuden ansiopäivärahaan.

Jos työmarkkinoilta poissaololle olisi sinun osaltasi olemassa jokin hyväksyttävä syy, esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen hoito tai opiskelu, ei uuden työssäoloehdon täyttämistä edellytettäisi. Tällaisessa tapauksessa sinun kannattaisi työssäoloehdon säilyttääksesi maksaa työttömyyskassan jäsenmaksu Suomeen edellä mainitun hyväksyttävän syyn ajalta.

Voinko maksaa jäsenmaksulaskun eräpäivän jälkeen tai kahdessa erässä?

Jäsenmaksu erääntyy yhdessä erässä eräpäivänä, maksuaikaa laskussa on ollut noin 1½ kuukautta. Mikäli yhdessä erässä maksaminen on sinulle ylivoimaista voit jakaa maksun kahteen osaan, jos maksat puolet viimeistään eräpäivänä ja puolet helmikuun 15. päivään mennessä. Käytä ehdottomasti samaa viitenumeroa molempien osasuoritusten maksamiseen.

Mikäli haet päivärahaa helmikuussa, pitää sinun maksaa koko jäsenmaksu viimeistään laskun eräpäivänä, koska jäsenmaksun maksaminen on päivärahan saamisen edellytyksenä. Maksamatta oleva jäsenmaksu peritään päivärahasta ja se viivästyttää päivärahahakemuksen käsittelyä.

Miksi olen saanut jäsenmaksulaskun, vaikka ilmoitin erostani?

Jäsenmaksulasku on lähtenyt matkaan ennen kuin olemme ennättäneet rekisteröidä eroilmoitustasi. Jos olet toimittanut meille eroilmoituksen, ei jäsenmaksua tarvitse maksaa.

Olen aloittanut yritystoiminnan, kannattaako minun maksaa jäsenmaksua?

YTK on palkansaajien työttömyyskassa, joten yrittäjät eivät voi vakuuttaa itseään meillä. Voit kuitenkin halutessasi säilyttää YTK:n jäsenyyden enintään 18 kuukauden ajan. Tätä aikaa kutsutaan jälkisuoja-ajaksi ja sen aikana voit lopettaa yritystoiminnan ja sinulla on oikeus siihen päivärahaan, jonka olet palkkatyöstäsi kerryttänyt.  Jos haluat säilyttää YTK:n jäsenyyden, sinun pitää maksaa jäsenmaksu. YTK kuitenkin suosittelee liittymään yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan heti, kun aloitat yritystoiminnan, koska vain yrittäjäkassan jäsenenä kerrytät uutta yrittäjän työssäoloehtoa, joka turvaa sinun ansiotasosi pidempään kuin vain 18 kuukautta. Jälkisuoja-aikana sinulla on yrittäjäkassan jäsenenäkin oikeus palkansaajan ansiopäivärahaan, jos lopetat yritystoiminnan.

Olen aloittanut opinnot, kannattaako minun maksaa jäsenmaksua?

Jos olet ollut YTK:n jäsen ja käynyt työssä niin pitkään, että olet ennättänyt kerätä jäsenyys- ja työssäoloehdon, sinun kannattaa säilyttää työttömyyskassajäsenyytesi ja maksaa jäsenmaksusi myös opintojen ajan. Jäsenyys- ja työssäoloehdon kerääminen tarkoittaa sitä, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikon ajan, ja jäsenaikanasi olet työskennellyt vähintään 26 kalenteriviikkoa viimeisen 28 kuukauden aikana palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä (työaika vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka vähintään alan työehtosopimuksen mukainen). Työssäoloehdon täyttävää viikkomäärää on muutettu 1.1.2014 voimaantulleella lakimuutoksella. Aikaisemmin työssäoloehdon täyttymiseen vaadittiin 34 kalenteriviikon työskentelyä ja jäsenyysaikaa. Jos työssäoloehtoosi luetaan yksikin viikko 29.12.2013 jälkeen, sovelletaan sinuun tätä uutta, lyhyempää työssäoloehtoa.

Päätoimiset opinnot katsotaan työttömyysturvassa hyväksyttäväksi syyksi olla poissa työmarkkinoilta. Kun normaalisti työssäoloehto on pitänyt kerätä edellisen 28 kuukauden aikana, opintojen ajan tätä jaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Jos sitten valmistumisen jälkeen töiden saaminen ei onnistukaan ihan heti, sinulla on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.